håvard grøntvedt tekmar 2015 intership

Mer ferskvann kan bedre omdømmet

- Per i dag brukes ferskvann aktivt i flere land med lakseoppdrett. Det er en god løsning. Den har god effekt og har et fortrinn ved at det er en ikke medikamentell behandling. Den har ikke den negative omdømme-effekten, sier Håvard Grøntvedt, styreleder i Intership. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Intership er et nytt brønnbåtselskap, oppstartet i fjor. De har i dag to båter i drift og har en båt under ferdigstilling. Under Tekmar holdt Grøntvedt innlegget «Ferskvann den ultimate galskap eller løsningen for reduserte produksjonskostnader og grønnere profil».

- Per i dag brukes ferskvann aktivt i flere land med lakseoppdrett. Det er en god løsning. Den har god effekt og har et fortrinn ved at det er en ikke medikamentell behandling. Den har ikke den negative omdømme-effekten, sier styreformannen.

- Forbruket av hydrogenperoksid i fjor var på 32 000 tonn. Det er cirka seks kilo per innbygger og enorme mengder, sier han.

Grøntvedt peker på at risikoen for forgiftningen av laks under avlusningen er minimert med ferskvann, men legger ikke skjul på at det er utfordringer knyttet til ferskvanns-behandlingen også.

Omvendt osmose på brønnbåt. Illustrasjon: Intership.

- Ferskvanns-behandling slik det gjøres i dag er svært ressurskrevende og kostbart, da man må frakte vann fra enn ekstern kilde til brønnbåt eller merd. Det både slepes og fraktes på ulike måter, og blir en kostbar behandling, sier han.

Han viser til at dagens brønnbåter ikke er designet for ferskvann.

- Selv om flere gjennomfører vellykkede ferskvanns-behandlinger i dag, er systemene designet for sjøvann. Ferskvann krever større kapasitet på oksygenering og lufting, sier han.

Omvendt osmose

- Løsningen i fremtiden tror jeg kan være å produsere ferskvann i brønnbåtene ved omvendt osmose. Prosessen med omgjøringen er relativt enkel. Vannet filtreres og UV-stråles før det går inn i membran. Trykket økes til fire bar og reduseres ned til fem mikron og blir reint. Videre settes trykket opp til 70 bar og går inn i membran som filtrerer vannet. Ferskvannet blir i båten og saltvannet skilles ut som vann med høy salinitet, forklarer han.

Styrelederen omtaler omvendt osmose som en kjent og sikker metode som er velutprøvd, men som  ikke finnes i næringen i dag.

- Fordelen med dette er at man kan kjøre en kontinuerlig behandling. Man kan produsere rundt ti prosent av ferskvann som erstattes i timen. I tillegg filtreres det utgående vannet. Dette gir en sikker vannkilde som er steril. Man får også en temperaturøkning på rundt en halv grad, legger han til.

Skal man opp i størrelse med prosessen peker han på at det plasskrevende og at utstyret er kostbart innkjøp.

- Men i drift er det billig, konkluderer han.