Arkivfoto Alf-Helge Aarskog.
Arkivfoto Alf-Helge Aarskog.

Brønnbåt må bli billigere

Skal vi tro konsernsjefen i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog, må brønnbåtnæringen justere sine kostnader før det går for langt.

Publisert

På Verftskonferansen nylig uttalt Alf-Helg Aarskog at kostnadsøkning ved bruk av brønnbåt har blitt svært høye og øker.

- Krav til brønnbåter er sterkt preget av å holde samme standard som for offshore. Stor vekt på komfort og skiftordninger, er blant kostnadsdriverne. På ett tidspunkt var det vanskelig å rekruttere både skipper og mannskap til brønnbåter fordi alle ville offshore for der var alle ordninger bedre, ser Alf-Helge Aarskog til kyst.no.

Han tror at trenden er i ferd med å snu på grunn av nedgangen i olje-og servicenæringen, og at dette vil føre til kostnadsreduksjoner i brønnbåtnæringen også.

Jan Harald Hauvik i Brønnbåtforeningen mener at kostnadsøkningen er et resultat av krav fra næring og myndigheter.
Jan Harald Hauvik i Brønnbåtforeningen mener at kostnadsøkningen er et resultat av krav fra næring og myndigheter.

Tekniske krav er kostnadsdriveren

I følge leder for Brønnbåteierne forening, Jan Harald Hauvik, er det riktig at kostnadene i brønnbåtnæringen har økt kraftig, men det har ikke å mye med mannskapsordninger og komfort å gjøre.

- Selvfølgelig er komforten god, men det er ikke der kostnadene ligger. Dagens brønnbåt er en svært avansert "teknologipakke" som er omsluttet av et skrog! Alt utstyret er utviklet for å oppnå best mulig fiskevelferd, smittehygiene og effektivitet både under transport og håndtering av fisken. Veldig mye av denne utviklingen har skjedd i samråd med oppdrettsselskapene. Dagens avanserte brønnbåter blir i hovedsak bygd og utstyrt etter spesifikasjoner, ønsker og krav fra oppdrettsnæringen, sier Jan Harald Hauvik til kyst.no

Han forteller at brønnbåten har utviklet seg fra å være en ren transportør av levende fisk for noen år tilbake til et multi-funsjonelt fartøy som i dag utfører nær alle arbeidsoppgaver som kreves når det gjelder håndtering og transport av levende fisk.

- Man kan si at den teknologiske innovasjonstakten har vært ekstremt høy, legger Hauvik til. Dette poenget er ikke Alf-Helge Aarskog uenig i.

- Behandling av fisk har selvfølgelig økt kostnader, men her er det i all hovedsak behandlinger med hydrogenperoxyd som er årsaken. Dette vil bli redusert i tiden fremover på grunn av resistensutvikling mot stoffet. Dette har selvfølgelig ført til at en trenger mer kapasitet, og at brønnbåter er en mer integrert del av operasjon, sier Aarskog, som forventer at kostnadene redusere.