Illustrasjonsfoto av Måsøval hentet fra q3-rapport.

Måsøval øker brønnbåtkapasiteten

Måsøval Service har i dag inngått tidsbefraktningsavtale med Njord Kya AS for brønnbåten «MS Njord Kya» som er under bygging og forventes å være operativ innen utgangen av 2024.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en varighet på 3 år med opsjon på forlengelse med 2x2 år.

Det skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

Måsøval øker dermed brønnbåtkapasiteten i konsernet for å møte konsernets produksjonsmål, samt sikre at man har de beste løsninger tilgjengelig for ivaretakelse av fiskevelferden og kvalitet.

- Valg av brønnbåtløsning ble foretatt etter en større anbudsrunde hvor det stod igjen to aktuelle båter for Måsøvals behov. «Njord Kya» ble valgt fordi det var et nybygg, men likevel var det billigste alternativet og ikke minst hadde de beste tekniske løsninger opp mot Måsøvals spesifikasjon og behov. 

Måsøval skriver at det har vært viktig å gjennomføre en solid anbudsrunde, ikke bare av operasjonelle årsaker, men også fordi den ene tilbyderen, som også til slutt ble valgt, er en nærstående av en aksjonær i Måsøval (Frøy Kapital).

- Måsøval ser frem til å ta i bruk den nye brønnbåten. Båten sikrer en ytterligere kapasitet og har tekniske funksjoner som er viktig for Måsøval slik som kombinasjonsbehandlinger med ferskvann og Thermolicer sammenhengende og uten flaskehalser, i tillegg til sorteringer som kan gjøres effektivt og skånsomt i vakuum.