MS Steigen skal operere for Cermaq i Nordland på en fem års kontrakt. Foto: Børge Lorentzen
MS Steigen skal operere for Cermaq i Nordland på en fem års kontrakt. Foto: Børge Lorentzen

«MS Steigen» skal frakte fisk til nytt storslakteri

Norsk Fisketransport (NFT) sin nye brønnbåt «MS Steigen» ferdigstilles i mai. Båten er chartret for fem år av Cermaq, som bl.a. skal bruke den til å frakte fisk til det nye storslakteriet i nettopp Steigen i Nordland.

Publisert

Det er Havyard Ship Technology som har stått for byggingen av brønnbåten, sammen med den tyrkiske partneren Cemre Shipyard.

Fartøyet har en lastekapasitet på 3 200 kubikkmeter, tilsvarende 640 tonn levende fisk. Det har også en stor ferskvannskapasitet, som gjør det mulig for havbruksselskapet å avluse ved behov.

Børge Lorentzen, sjef nybygg og stedfortredende adm.dir i NFT sier byggingen av Steigen går raskt og fartøyet skal være på plass iløpet av mai måned. Foto: Norsk Fisketransport AS.
Børge Lorentzen, sjef nybygg og stedfortredende adm.dir i NFT sier byggingen av Steigen går raskt og fartøyet skal være på plass iløpet av mai måned. Foto: Norsk Fisketransport AS.

Rask utrustningstid - men noe forsinket

Nybygget skal etter planen leveres 15 mai i år.

Børge Lorentzen, sjef nybygg og stedfortredende administrerende direktør i NFT sier til kyst.no at byggeprosessen har gått veldig greit, bortsett fra en liten brann som oppstod på skrogverftet i Tyrkia.

- Denne brannen forsinket prosjektet noe. Etter at skroget kom til utrustningsverftet Havyard i Leirvik i Sogn like før nyttår, har arbeidet gått veldig raskt. Utrustningstiden på fartøyet er cirka 19-20 uker. Sammenligner man lignende prosjekter på andre verft ligger utrustningstiden på cirka 30 uker, sier han.

Les også: om NST-konsernet som nylig slo seg sammen med oppdrettselskapet Midt Norsk Havbruk.

5-års kontrakt

Cermaq Norway har inngått en fem-årig charter på nybygget. Oppstart skal skje ved levering, og fartøyet vil operere i Nordland og Finnmark.

Brønnbåten vil være bemannet med to skift som hver består av syv mann, i tillegg til en lærling og kadett.

Lise Bergan i Cermaq sier til kyst.no at båten skal gjøre tradisjonelle brønnbåtoppgaver, som frakt av fisk til deres nye slakteri Storskjæret i Steigen  som er under bygging og planlegges skal ferdigstiles i 2018.

Lise Bergan, "corporate affairs director" i Cermaq sier de skal bruke den nye brønnbåten stort sett til frakt av fisk. Foto: Cermaq.
Lise Bergan, "corporate affairs director" i Cermaq sier de skal bruke den nye brønnbåten stort sett til frakt av fisk. Foto: Cermaq.

- Båten kan også brukes til ferskvannsbehandling, men skal primært brukes til frakt av smolt og fisk til slakt, påpeker hun.

Det nye slakteri på Storskjæret vil ha en dagskapasitet på inntil 375 tonn rund fisk og filetkapasitet på cirka 40 tonn per dag.

Høy lastekapasitet

Brønnbåten opplyser Lorentzen er en videreutvikling av NFT sitt søsterskip, MS Havtrans og MS Namsos. MS Steigen vil som sine søstre ha sirkulære tanker, men her er både sirkulasjonssystem og tanksystemet videreutviklet.

- Med et totalt tankvolum på 3200 kubikk vil båten kunne laste cirka 640 tonn med slaktefisk. Systemene ombord er designet slik at prosessvann og transportvann fra alle operasjoner kan filtreres. Båten vil også ha en ferskvannskapasitet på ca 1000 kubikk for etterfylling/utskifting av ferskvann under ferskvannsbehandling.

- Ellers er båten utstyrt med det siste innen vannovervåkning slik at man til enhver tid har full kontroll på alle vannparameter, legger han til.

Båten er 85 meter lang, 16,9 meter bred og har en bruttotonnasje på cirka 4000. Båten er utstyrt med sortering og smoltutstyr, de-water tanker for avsiling av sjøvann ved ferskvannsbehandling eller til RSW vann.

- Båten er også utstyrt for å utføre medikamentelle behandlinger av fisk, samt å kunne operere lukket med høy kapasitet over lang tid, utdyper Lorentzen.

Historisk navn

Navnet til båten ble valgt fordi den i hovedsak skal operere for det nye slakteriet til Cermaq i Steigen. Lorentzen påpeker at navnet også har en historie tilbake til 2004 da de overtok en båt fra Follalaks, som i dag er en del av Cermaq, som hadde navnet MS Steigen.

- MS Steigen er den eneste båten vi har under bygging nå, men vi vurderer fortløpende behovet for ny tonnasje, sier nybyggsjefen avslutningsvis.

  • Dåpen for nybygget er planlagt helgen 9-11 juni.

Se bildegalleri for flere foto av utrustingen hos Havyard i Sogn: 

[gallery size="medium" link="none" ids="132061,132062,132058"]