Svenn Are Jensen, NCE Aquaculture (tv) og Odd Emil Ingebrigtsen, Daglig leder i Bodøregionens utviklingsselskap. Foto: Designia.

- Helt nødvendig å snakke sammen

Villfiskentusiast og grunneier Frigg Ottar Os roser både oppdrettsnæringen og initiativtakerne til Dialogmøtet for å trygge villfiskbestandene i Beiarelva og Saltdalselva, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

-Begge parter må innse at den andre har livets rett og uten dialog og samarbeid kommer vi ikke langt. Jeg vil gå så langt som å hevde at hadde det ikke vært for oppdrettsnæringen, så ville ikke Beiarelva hatt så gode muligheter til å drive så aktiv forvaltning og kultivering som nå, sier Frigg Ottar Os i en felles pressemeldingen fra Bodøregionens Utvklingsselskap og NCE Aquaculture.

Han er kontaktperson for stiftelsen Norsk Villaksforvaltning i Nordland, grunneier og fiskeentusiast. Han mener at konfliktnivået mellom interessene i Salten er lavt, nettopp fordi vi har et Dialogmøte der partene kan snakke sammen.

Gode forhold

Frigg Ottar Os er en av foredragsholderne når årets utgave av Dialogmøte arrangeres i Bodø 16. mars.  Her møtes villfiskinteresser, oppdrettsmiljøet og forskere. Møtet har som formål å øke og styrke villfiskbestandene lokalt.

-Vi ser at dialog virker. Det er lenge siden vi har hatt en så god sesong i Beiarelva som i 2016. 2015 var også bra, sier Frigg Ottar Os.

Oppdretterne betaler

Oppdrettsnæringen har bidratt økonomisk til å styrke forvaltningstiltak av villaksbestandene. Næringen støtter også et sjøørretprosjekt som går i Skjerstadfjorden akkurat nå. Prosjektet skal den redegjøres for under Dialogmøtet.

-Det blir samme prinsipp som når forurenser skal betale. Oppdrettsnæringen er nøyd til å finansiere prosjekter for å styrke og trygge villfiskbestandene. I Salten er det gjort. Hvis man ser til andre deler av landet er ikke samarbeidet like godt, sier Frigg Ottar Os.

Flere foredrag

Konferansen på Thon Nordlys Hotell arrangeres av NCE Aquaculture og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS). Blant foredragsholderne finner vi Jan Davidsen som skal fortelle om sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden, Kjell Lorentzen som snakker på vegne av oppdrettsnæringen og representanter fra Fylkesmannen som skal redegjøre for status når det gjelder overvåkning. I tillegg får vi høre om arealplaner, mangfold og en rapport fra sportsfisker Robert Brodersen fra Fauske.