Ålesundsbaserte C Food Norway og Ode har nå inngått et samarbeid for å bruke mer av hele torsken. Fra venstre Tor Olav Seim, leder for forretningsutvikling og gründer i Ode og Claus Opshaug CEO og gründer av C Food.

Slik vil de bruke hele torsken

Torskeprodusenten Ode og C Food Norway samarbeider for å benytte hele torsken til menneskemat.

Publisert

C Food Norway vil fremover bidra til å utvikle restråstoff fra Odes torskeproduksjon. Formålet er å utforske nye, spennende markeder for produkter som torskehoder, rygger, svømmeblære, fiskeskinn og lever – for å sikre at hele fisken blir brukt og gjort nytte av, melder Ode i en pressemelding. 

Tor Olav Seim, leder for forretningsutvikling og gründer i Ode, sier at gjennom samarbeidet med med C Food Norway tar de et stort skritt videre for å realisere denne visjonen.

- Vi ser frem til å jobbe med et selskap som deler våre verdier om innovasjon og bærekraft, og det er ekstra kjekt at begge selskaper holder til her i Ålesund.

Uforløst potensial

Claus Opshaug, CEO og gründer av C Food Norway, sier følgende om avtalen de har bygget sin forretningsmodell på bærekraftige sjømatprodukter fra både villfisk og oppdrett:

- Målet med samarbeidet er å kunne bruke restråstoffet fra Ode i eksisterende og nye ferdigvarer som C Food Norway utvikler. Vi mener at det ligger et uforløst potensial i å kunne bruke større deler av fisken til mat, og vi ser frem til å jobbe tett sammen med Ode for å lykkes med dette.

C Food Norway vil gjennom samarbeidet utvide sitt virkeområde til også å inkludere restråstoff fra oppdrettsnæringen. Dette partnerskapet er et eksempel på hvordan industriaktører kan samarbeide for å fremme mer bærekraftig matproduksjon, skriver selskapet avslutningsvis.