Fiskedisk USA. Foto: Arkiv.
Fiskedisk USA. Foto: Arkiv.

De tre store i USA

Chile er fortsatt den største lakseeksportøren til USA. Selv etter en nedgang på 17 prosent per november 2015.

Publisert

Eksportverdien på Chiles laks i til USA i fjor, var USD 1,1 milliarder per november 2015. Det var en nedgang på 17 prosent fra samme periode året før. I volum var eksporten av laks og ørret 127 275 tonn, en økning på 0,6 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Canada var nest største eksportøren av laks til USA i fjor med et volum på knappe 84 000 tonn, som i verdi utgjorde USD 553 millioner. En økning på henholdsvis 21,1 og 42,4 prosent sammenlignet med de første elleve månedene av 2014.

Norge var tredje største eksportøren av laks til USA i fjor. I verdi utgjorde eksporten USD 332 millioner og i volum 37 641 tonn. Disse tallene representerer henholdsvis 14.6 og 48.2 prosent økning.

På de neste plassene kom Kina (Kina, Hong Kong og Taipei),  og Storbritannia.

USA´s import av laksefisk var per november 2015 totalt på 324 566 tonn til en verdi av USD 2,6 milliarder, noe som var en nedgang på 6,9 prosent i verdi og en økning på 9,1 prosent økning i volum  sammenlignet med samme periode 2014.