Grieg Seafood sitt oppkjøp inkluderer rettigheter til flere tillatelser. Illustrasjonsfoto: Grieg Canada.

Grieg kjøper seg opp på Newfoundland

Grieg Seafood melder at de kjøper det kanadiske Grieg Newfoundland. Selskapet ser et potensial større enn Færøyene i området.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Grieg Newfoundland AS er i dag eid av Grieg Kapital AS (39%), Kvasshøgdi AS  (39%), Ocean Choice International Ltd. (OCI) (19.5%) og Knut Skeidsvoll (2.5%).

Avtalen omfatter i første omgang oppkjøp av 99 % av aksjene i Grieg Newfoundland AS. Grieg Seafood ASA har en opsjonsavtale på kjøp av de resterende 1 % av aksjene som vil være eid av OCI.

Oppgjør for fase én av produksjonsplanen inkluderer en forhåndsbetaling på 620,5 millioner kroner. 264 millioner kroner av dette beløpet er for arbeidet som Grieg NL har utført i prosjektet så langt, inkludert tillatelser med produksjonskapasitet på 15 000 tonn (17,6 kroner per kilo). Det resterende beløpet er relatert til investeringer som allerede er gjort i prosjektet av Grieg Newfoundland AS.

Stort potensiale

Når fase to igangsettes, utløses et ytterligere potensielt oppgjør på inntil 930 millioner kroner av planlagte milepæler for slaktevolum som skal oppnås i løpet av de første ti årene av driften etter transaksjonen.

Oppkjøpet inkluderer rettigheter for lakseoppdrett i Placentia Bay, Canada. Området har et areal som er større enn Færøyene.

Avtalen som er signert inkluderer tillatelser for elleve lokaliteter. Tre av lokalitetene forventes ifølge meldingen å bli godkjent i løpet av 2020.

- Resten av lokalitetene er i forskjellige stadier i søknadsprosessen, skriver de.

De legger til at avtalen inkluderer et RAS-anlegg som er under bygging.

Avtalen vil på lang sikt ha et potensial på 30 000 – 45 000 tonn atlantisk laks.

- Den første fasen av prosjektet har et mål om årlig slaktevolum på 15 000 tonn som skal nås innen 2025. Første slakting vil skje i 2022/2023. Den andre fasen har et mål for årlig slaktevolum på opptil 33 000 tonn. Det langsiktige slaktepotensialet på 45 000 tonn i Placentia Bay vil avhenge av forsvarlig risikostyring, godkjenninger i henhold til EIS-plan og bærekraftig og lønnsom produksjon, heter det.

Hele meldingen kan du lese her.