Alf-Helge Aarskog på Aquavision i Stavanger 2016. Foto: Daniella Balin.

Marine Harvest etablerer seg på østkysten av Canada

Marine Harvest melder de kjøper et oppdrettsselskap lokalisert på østkysten av Canada. I tillegg har de søkt om 17 nye konsesjoner i området.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest meddeler at de har blitt nominert som kjøper av alle eiendeler eid av Gray Aqua Group of Companies. Kjøpesummen for selskapet er 15 millioner Canadiske dollar.

 - Oppkjøpet er viktig fra et strategisk synspunkt, ettersom det ytterligere utvider Marine Harvests globale tilstedeværelse i et land der vi allerede er til stede på vestkysten, skriver selskapet i en børsmelding.

27 konsesjoner

Eiendelene som kjøpes inkludere ett settefiskanlegg i New Brunswick, to konsesjoner i New Brunswick, syv konsesjoner i Newfoundland, og ett prosessanlegg i Newfoundland. Alle står i dag uten fisk.

I tillegg har selskapet søkt om 17 konsesjoner i Newfoundland som ennå ikke er godkjent. Får de disse på plass i tillegg til oppkjøpet vil de ha 27 konsesjoner i området.

- Marine Harvest ser frem til å engasjere seg med de relevante myndigheter for å sikre ytterligere oppdrettslokaliteter, samt å etablere nye arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

De skriver videre at de om kort tid vil begynne på en detaljert produksjonsplan med investeringsrammer for østkysten av Canada, samt vil få bygget opp en virksomhet i stand til å produsere 15 000-20 000 tonn sløyd vekt laks årlig.

Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av å signere en endelig kjøpsavtale, samt godkjennelse fra domstolen i Queens Bench of New Brunswick.