Einar Wathne, President i Cargill Aqua Nutrition. Foto: Cargill.
Einar Wathne, President i Cargill Aqua Nutrition. Foto: Cargill.

Cargill Aqua Nutrition publiserer bærekraftsrapport

Økt fokus på sikkerhet, innkjøp av råvarer og innovasjon er blant høydepunktene i bærekraftsrapporten fra Cargill Aqua Nutrition i 2016.

Publisert

I en pressemelding skrives det at den årlige bærekraftsrapporten som ble publisert i dag, viser at Cargill Aqua Nutrition gjør målbare fremskritt på nøkkelindikatorer for bærekraft også i år. Bærekraftsrapporten for Cargill Aqua Nutrition er en integrert rapport som er utformet i henhold til GRI Standards: Core option, og inneholder viktige måleindikatorer innen miljøavtrykk og sosiale forhold.

For første gang siden Cargills oppkjøp av EWOS i 2015, rapporterer selskapet på bærekraft for hele sin globale akvakulturvirksomhet. Samtidig forplikter selskapet seg til fullstendig rapportering for Cargill Aqua Nutrition fra 2017.

- Vi har jobbet med å utvide vår praksis innen bærekraft fra tidligere EWOS til hele Cargill Aqua Nutrition, sier Einar Wathne, President i Cargill Aqua Nutrition i meldingen.

- Som en del av Cargill, er vi nå i en unik posisjon til å dra nytte av vår størrelse, vår globale innsikt og nettverk til å være ledende i utvikling av bærekraftige forsyningskjeder, sier han.

Bærekraftsrapporten er basert på en verdikjedetilnærming til bærekraft, som betyr at den omfatter et bredere perspektiv på hva bærekraft er; utover det som direkte påvirker deres drift og til det som også inkluderer samfunnsmessig innvirkning.

- For å holde vårt løfte om sunn sjømat for fremtidige generasjoner, forplikter vi oss til bærekraftig vekst i den globale havbruksnæringen ved å skape bedre drift på en bedre arbeidsplass med bedre forsyningskjeder, sier Einar Wathne.

Blant høydepunktene 2016 lister de:

  • Sikkerhet – for ansatte, leverandører, kunder, og lokalsamfunn – har prioritet foran produktivitet og profitt i Cargill. I 2016 styrket Cargill Aqua Nutrition vektleggingen av sikkerhet og oppnådde 25 prosent reduksjon i innrapporterte skader, og 65 prosent reduksjon i arbeidstid som følge av skader siden 2013.
  • Cargill Aqua Nutrition forplikter seg til å redusere avhengighet av villfisk ved å ta i bruk avskjær og biprodukter fra fiskeri. Vi samarbeider med leverandører som utvikler kvalitetsingredienser. Fiskemel og -olje fra avskjær utgjorde 33 prosent av de totale marine ingrediensene i 2016 – en økning fra 32 prosent i 2013 og 21 prosent i 2010. Bruk av avskjær og biprodukter fra fiskeri er en ideell måte å bruke råmaterialer som ellers ville gått til spille. Nitti prosent av våre marine råvarer var IFFO RS-sertifisert i 2016.
  • Cargill Aqua Nutrition har styrket innsatsen i innkjøp av soya fra ansvarlige forsyningskjeder. I 2016 var 73,4 prosent av alle soyaprodukter avskogingsfrie og sertifisert av Pro Terra, som er en non-profit organisasjon som fremmer bærekraft på alle nivå av ernæring og fôrprodukter. Cargill undersøker flere alternativer i andre land etter hvert som nye sertifiseringsordninger blir tilgjengelige.
  • Med begrenset global tilgang på marine råvarer, fortsetter Cargill å utforske nye innovative erstatninger for fiskemel og fiskeolje, som vil muliggjøre videre vekst i akvakulturnæringen.  Mens fiskeolje fremdeles er hovedkilden til de sunne omega-3 fettsyrene – verdsatt for de helsemessige fordelene for både mennesker og fisk – jobber Cargill med utvikling av nye omega-3 kilder. Algemel og -oljer er blant av disse løsningene, i tillegg til en ny type genmodifisert rapsolje.
  • På proteinsiden har Cargill og Calysta utviklet et nytt protein laget av naturlig gass fra karbon. Råstoff er allerede under produksjon ved en pilotfabrikk i England, og vil være tilgjengelig for storskalaproduksjon i 2019.
  • FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Som en ledende fôrprodusent og bidragsyter til matproduksjon, er Cargill Aqua Nutrition posisjonert for å påvirke flere av disse målene positivt. Derfor tilpasser vi vår bærekraftsstyring og -rapportering til FNs mål.