Fredrik Witte, admininstrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Norway. Foto: Screenshot av NCE direktesendt video.
Fredrik Witte, admininstrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Norway. Foto: Screenshot av NCE direktesendt video.

Vil få frem mulighetene i havet og kutte utslipp

Cargill jobber aktivt med å få ned klimagassutslippene, og daglig leder i Norge mener vi har dårlig tid. - Vi trenger innovasjon og vi har ingen tid å miste. Mulighetene i havet blir ikke til av seg selv, sier Fredrik Witte.

Publisert

Fredrik Witte, administrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Norway avsluttet "Sutainable Growth Summit" konferansen i dag.

- Jeg tror vi alle er enige om at vi sammen er en mektig kraft som kan sørge for bærekraftig utvikling.

Direktøren trakk frem at forskningen viser at Norsk sjømat er konkurransedyktig når det gjelder miljø, og at Sjømat generelt har en er klimafordel.

- Norsk sjømat er konkurransedyktig både når det gjelder karbonavtrykk og energibruk. Det er fakta, både i forhold til andre sjømatprodukter og i forhold til landbasert matproduksjon, sa Witte.

Han skisserte tre områder som han tror vil forandre seg mye frem mot 2030.

- Man vil ikke kunne gjemme seg leger for det kommer til bli mer innsyn i bransjen, i takt med at sosiale medier mobiliserer seg. Så tror jeg det kommer til å bli mer globalt lederskap, som vil ta avgjørelse fra et større perspektiv. Og til sist tror jeg det kommer til å bli mer og nye former for samarbeid mellom sektorer, noe denne konferansen er et eksempel på, sa direktøren.

Videre summerte direktøren sin vurdering av konferansen med å påpeke at klimaforskingen viser at man har ingen tid til å tape, når det gjelder å kutte i klimagassutslipp.

- Vi trenger innovasjon og vi har ingen tid å tape. Mulighetene i havet blir ikke til av seg selv, og vi må samarbeide for å klare å få de frem.

Halvannen kilo CO2 for et kilo laksefôr

Dave Robb er leder for bærekraft hos Cargill Aqua Nutrition. Foto: Screenshot av NCE direktesendt video.
Dave Robb er leder for bærekraft hos Cargill Aqua Nutrition. Foto: Screenshot av NCE direktesendt video.

Tidligere på dagen holdt Dave Robb, bærekraftsjef i Cargill foredrag om selskapets metoder for å få ned klimagassutslipp og å bli  bærekraftigere.

Ifølge Robb viser det seg at transporten av fiskefôr ikke utgjør en stor del av klimagassutslippet i selskapet.

- Totalt utgjør transport rundt 17 prosent av totalklimagassutslipp per tonn produsert fiskefôr for laks i Norge. Imidlertid kommer 80 prosent fra råvarene, sa han.

- Når vi bruker mye soya som er produsert i Sør-Amerika, ser vi at transporten ikke utgjør så mye i totalutslipp, fordi vi bruker så effektive metoder for transport, primært store container- og transportskip, som kun utgjør 5 prosent av det totale utslippet.

Totalt sett gjennom hele fiskefôrets livssyklus, koster det halvannet kilo CO2, for å få frem et kilo fiskefôr til Norge.

- Det er omtrent det samme som fem kopper caffè latte, men et kilo laks har mye mer langvarig effekt en kaffe, sa han smilende.

Cargill har som mål å aktivt få ned utslippene og å effektivisere produksjonen av fiskefôr frem mot 2020.

- Vi har mange muligheter til å påvirke klima forandringene som fôrprodusent. Frem mot 2020 skal effektiviteten øke med rundt fem prosent, og kutte utslipp med fem prosent, samtidig som vi skal øke andel av fornybar energi med 18 prosent.