Forskningsdirektør Daniel Barziza og Laboratorieleder Karl Østerhus. Foto: Kjetil Alsvik.
Forskningsdirektør Daniel Barziza og Laboratorieleder Karl Østerhus. Foto: Kjetil Alsvik.

Cargill åpner nytt forskningslaboratorium innen fiskeernæring

Torsdag feirer Cargill åpningen av sitt nye forskningslaboratorium i Dirdal i Rogaland. Det ultramoderne laboratoriet skal ha fokus på å utvikle nye dietter for oppdrettsnæringen, og samler Cargill og EWOS labkompetanse og kunnskap om ernæring og råvarer under ett tak.

Publisert

Cargil melder at mindre enn seks måneder etter ferdigstillelsen av deres nye fiskehelsesenter til 90 millioner kroner i Chile, styrker selskapet nå sin forskningskapasitet innen sjømaternæring ytterligere med åpningen av sitt nye laboratorium til 10 millioner kroner i Dirdal -  på samme sted der Cargill Innovation Center (tidligere EWOS Innovation) har drevet forskning i mer enn 30 år.

- Cargill har lange tradisjoner i å investere i FoU, og dette representerer en viktig milepæl i for selskapet, som har ambisjon om å være den ledende aktøren innen fiskeernæringsforskning. Det nye laboratoriet bygger på verdensledende kompetanse innen forskning på fiskeernæring og analytisk kapasitet, som har bidratt til å skape Cargills globale omdømme som ledende innovatør i laksefôrindustrien, skriver de.

Selskapet påpeker at en viktig faktor for deres FoU-suksess på det akvatiske området, er tett samarbeid og kunnskapsoverføring mellom personell og forskere i laboratoriet, pilotanlegg og fiskeforsøk.

- Vi har sett frem til å flytte inn i nye lokaler. Det å ha laboratoriefasiliteter i verdensklasse rett ved siden av fiskeforsøksenhetene våre og pilotanlegget vil gi oss ny og uvurderlig innsikt i hvordan råvarer, næringsstoffer og fôrproduksjonsmåter virker inn på ytelsen til produktene våre. Det nye laboratoriet vil ytterligere styrke arbeidet vårt innen råvareutvikling og den allerede ledende kunnskapen vår på dette området, og gjøre oss i stand til å akselerere produktutviklingsprogrammene våre og bringe nye løsninger til markedet mye raskere, sier Daniel Barziza, Global Aqua R&D Director i en pressemelding.

Bygget

Byggets størrelse er på 550 kvadratmeter, bestående av 402 kvadratmeter med spesialbygde laboratoriearealer, oppgradert med sikkerhetsfunksjoner ihht Cargills krav til labsikkerhet,  og 143 kvadratmeter med kontorområder. Alt skal knyttes til Cargills forskingslaboratorier globalt. Ifølge pressemeldingen skal det være en tilrettelegger for tilknytning til Cargills ernæringssystemer.

Cargill Innovation Center i Dirdal består av det nye forskningslaboratoriet, et pilotanlegg og fiskeforsøksanleggene ved sjøen i Gråttnes og Oltesvik

Elleve ansatte vil arbeide ved laboratoriet og yte støtte til pilotanlegget, fiskeforsøksanleggene og Cargills forskningsteam.

EWOS ble kjøpt av Cargill i 2015 og er nå integrert i Cargill Animal Nutrition som virksomheten Cargill Aqua Nutrition, som representerer merkevaren EWOS. Cargill Innovation Center i Dirdal er et av tre fasiliteter for akvatisk forskning i Cargill.

Cargill har over 150 års erfaring med å levere næringsmidler, landbruksprodukter og finansielle og industrielle produkter og tjenester verden over, og fremmer anvendelsen av ny kunnskap i partnerskap med bønder, kunder, myndigheter og lokalsamfunn. I alt har konsernet 153 000 ansatte i 67 forskjellige land.