Cargills nye hovedkontor på Marineholmen. Illustrasjon: Mir.
Cargills nye hovedkontor på Marineholmen. Illustrasjon: Mir.

Cargill satser i Bergen med nytt hovedkontor på Marineholmen

Cargill legger sitt norske hovedkontor til Marineholmen og flytter inn i et nybygg som skal stå klart i 2018.

Publisert

- Havbyen Bergen er allerede verdens marine hovedstad og Marineholmen er kraftsenteret. Både kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer holder til her. Vi ønsker å bidra til å styrke den marine klyngen som skal binde næringsliv, forvaltning, forskning og utdanningsinstitusjoner enda sterkere sammen, sier Einar Wathne, president i Cargill Aqua Nutrition og styreleder i Seafood Innovation Cluster, i en pressemelding.

Blir en del av forskningsparken

Partene signerte kontrakten denne uken. Marineholmen Forskningspark står for utbyggingen og kontraktens varighet er på syv år med opsjon for ti år til. Lerøy Seafood Group har allerede inngått leiekontrakt i det samme bygget. Bygget blir oppført vegg i vegg med VilVite og byggestart blir sommeren 2017. Det skriver selskapet i en pressemelding.

- Marineholmen Forskningspark er Norges største samling av marin kompetanse og med Cargill blir miljøet ytterligere styrket. Vi har stor tro på effekten av å samle gründere, studenter, forskere, forvaltning og næring innen det marine og maritime. Nærhet gjør at mennesker lettere møtes og utvikler ny kunnskap og nye ideer. Havbyen Bergen er unikt posisjonert for skape marin vekst for landet vårt , sier Tor Instanes, administrerende direktør i Marineholmen Forskningspark og GC Rieber Eiendom.

En stor del av den marine forskningen i Norge skjer i og nær Bergen og stadig flere store aktører fra næring, forskning, forvaltning og utdanning velger å samles på Marineholmen. I tillegg til Mattilsynet og Lerøy Seafood Group som nylig har besluttet å flytte inn i nye kontor/laboratoriebygg, er aktører som Universitetet i Bergen , MSD Animal Health, DNV GL, Mattilsynet, Vaxxinova, Pharmaq Analytiq, Norsk Havlaboratorium, Industrilaboratoriet(ILAB), SINTEF og Uni Research allerede etablert på Marineholmen.

- Forskning og utvikling er bærebjelker hos oss og vi ser frem til å være fysisk nærmere det vitenskapelige miljøet og studentene på Marineholmen, sier Wathne.

Kjøpt opp

Amerikanske Cargill, som er et av verdens største privateide selskaper med 150 000 ansatte og virksomhet i over 70 land, kjøpte fôrselskapet EWOS fra det svensk-amerikanske investeringsfondet Altor & Bain Capital høsten 2015.

Integrasjonen av Cargill og EWOS er ferdigstilt og har blant annet resultert i at selskapet som tidligere het EWOS har blitt dobbelt så stort som tidligere, med 2000 ansatte totalt.  Den nye forretningsenheten for fôr til akvakultur, Cargill Aqua Nutrition, består av tidligere EWOS og det Cargill allerede hadde av fôrvirksomhet til forskjellige arter som lever i vann, blant annet tilapia og reke. Denne globale akva-enheten ledes fra Bergen av Einar Wathne, tidligere konsernsjef i EWOS. Cargill Aqua Nutrition har virksomhet i 20 land.  Det er første gang Cargill har virksomhet i Norge.

- Cargill, som er en gigant med enorm kunnskap og velutviklede verdikjeder i annen matproduksjon, satser nå på akvakultur og ser stort vekstpotensial. Det er anerkjennelse av havbrukskompetansen som er bygget opp i Havbyen Bergen at hovedkontoret legges hit. På Marineholmen plasserer vi oss midt i smørøyet, sier Wathne.

- Selv om det er kort tid siden oppkjøpet, ser vi allerede eksempler på hvordan kombinasjonen av Cargill og tidligere EWOS kommer havbruksnæringen til gode, særlig når det gjelder utvikling av alternative, bærekraftige råvarer. Som fôrselskap har vi over natten fått tilgang til markeder som det ville tatt oss mange år å etablere oss i på egen hånd. Ernæringskompetanse, forskning og teknologi som er utviklet i Norge gjennom tiår med lakseoppdrett, tar vi nå med oss inn i andre markeder og andre arter, samtidig som vi drar nytte av Cargills kunnskap og globale tilstedeværelse, sier Wathne.

Det nye kontorbygget på Marineholmen dimensjoneres for vekst.

- Vår klare ambisjon er å vokse. Mer dyrking av havet er gode nyheter for verdens matproduksjon, det er gode nyheter for planeten og det er gode nyheter for folks helse, sier Wathne.

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988 og er med sine 100.000 m2 og 4000 arbeidsplasser lokalisert på et 80 mål stor område nær sentrum i Bergen. Forskningsparkens visjoner er å bidra til at reisen fra «forskning til faktura» blir kortere ved at forskning, utdanning, forvaltning, gründere og næringsliv samlokaliseres, samarbeider og inspirer hverandre. Forskningsparken er eid av GC Rieber Eiendom, Statsforetaket Siva, stiftelser tilknyttet UiB og institusjonelle investorer.  Flere forskningsbygg er direkte eid av UiB.