Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS. Fotoarkiv: Helge Martin Markussen
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS. Fotoarkiv: Helge Martin Markussen

- Jon Georg Dale må ta et oppgjør med egen regjering

- Samferdselsministeren sier Norge må prioritere knalltøft og «brenne alle papirer» for å lykkes med å gjøre sjøveien til hovedtransportåre. Da må han først stanse sin egen regjerings arbeid med å bygge nye høye hindringer og stable nye papirer, mener Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS.

Publisert

Innlegget er skrevet av Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS:

Under konferansefestivalen «The North West» i slutten av april snakket statsråd Jon Georg Dale engasjert og godt om utvikling og omstilling av sjøtransporten i Norge, og da spesielt laksetransport. Han delte viktige tanker om hvordan gammeldags tenking på dette feltet nå holder tilbake norsk verdiskaping.

Samtidig har hans egen partifelle og regjeringskollega, fiskeriminister Harald Tom Nesvik, forsøkt å stanse den største innovasjonen på dette feltet, vårt skip Norwegian Gannet. Forsøket var så tynt at Bergen tingrett avviste regjeringen blankt. Fiskeriministeren har fulgt opp med et forslag til tilpasning i regelverket for å omgå rettsvesenet og sin egen faginstans. Fiskeriministeren stabler nye papirer og bygger opp flere av nettopp de hindringene samferdselsministeren sier vi må fjerne.

Sunnmørsposten skriver at Dale under konferansen var tydelig på at arbeidet med godsoverføring fra vei til sjø og fra vei til bane de siste tiårene har stått til «middels minus»:

«Ikke fordi de ikke har hatt politiske ambisjoner, heller ikke at en ikke har brukt penger. Men det er stein, hakke umulig å vedta hvor godset skal finne vegen. Fordi det er helt andre vurderinger som skjer. Ingen ting har det travlere enn død laks. Halvannet års oppfôring i merder i Voldsfjorden går til helsike hvis en er to dager for sent til det franske markedet. Bortkasta verdiskaping, det går ikke».

Dale har selvsagt helt rett. Næringen må være sikre på at produktet når markedet raskt og godt, og må prioritere ut fra det. Norwegian Gannet leverer den tryggheten, og ukene vi nå har hatt til å teste i fullskala beviser det. Vi henter fisken rett fra merdene, får den raskt til markedet og sparer norske veier for 150 vogntog i uken. Helt i tråd med politikernes høyeste ambisjoner. Samtidig bidrar vi til å oppfylle en rekke andre og like viktige mål.

Norwegian Gannet hever kvaliteten på sluttproduktet betydelig, øker effektiviteten, skaper kompetansearbeidsplasser og halverer CO2-utslippene. Vi vil ikke komme i nærheten av å nå målene våre for hverken klima, miljø eller vekst uten å tenke nytt og gjøre ting annerledes. Det er også nettopp det Dale fokuserer på i sitt innlegg i Ålesund.

«Vi må også tørre å fortsette med det Norge alltid har vært god på, nemlig å teste ting som vi ikke har vært helt sikre på fra starten av», sier statsråden.

Han peker spesielt på muligheten for autonome skip. Da haster det å hindre egen regjering i å stanse Norwegian Gannet. Ingen vil satse på nyvinning i Norge, om det faktisk er slik at enkel skremselspropaganda og mektige særinteresser får vinne over faglige instanser, ekspertråd, utredninger og logikk. Milliardbeløp er investert i Norwegian Gannet, med full involvering av alle relevante myndigheter helt fra starten. Enova, Kystverket og fylkeskommunene har støttet prosjektet med over 30 millioner kroner. Mattilsynet, Fylkesmannens miljøavdeling, sentrale forskningsmiljø og miljøvernorganisasjoner har alle uttrykt sin støtte.

Når et så ønsket prosjekt, som svarer på alle politikernes bestillinger og ønsker, plutselig blir forsøkt stanset på en teknikalitet, så vil andre innovatører tenke seg nøye om før de tester noe som helst i Norge.

Det er helt nødvendig at flere våger å tenke nytt, og skape verdier i sjømatnæringen med nye metoder og løsninger. Alternativet er at utenlandske aktører ser mulighetene før vi klarer å gjøre noe selv. Norge har en unik posisjon og helt unike muligheter i sjømatnæringen, men sover vi i timen nå - så forsvinner alt det fort.

Vi håper derfor Dales egne ord før gjenklang i egen regjering før det er for sent: «Hvis vi skal klare å få flere til å velge sjøveien som hovedtransportåre, så må vi faktisk brenne alle papir og begynne på nytt. Ny teknologi og tett samarbeid med næringslivet vil styrke konkurransekraften».