«Norwegian Gannet» med fisk fra Skottland til Hirtshals

«Norwegian Gannet» har losset 640 tonn laks fra Skottland i Hirtshals. – Dette viser hvor banebrytende den nye teknologien vår er, sier direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen. 

Publisert

Slakteskipet «Norwegian Gannet» har nettopp ankommet Hirtshals havn etter sin første seilas til Skottland med 640 tonn laks, melder Hirtshals Havn. Carl-Erik Arnesen, direktør i Hav Line, var selv med på den første turen til Skottland for å følge henting av laks fra skotske lakseoppdrettene.

Hentet laks i Skottland 

- Vi hentet laksen vest for Skottland, og hentingen av laksen fortsatte etter planen. Etter at bare 46 timers seiling fra gårdene til fersk laks ble levert i laksterminalen i Hirtshals havn, ble hele oppgaven løst til oppdretterens tilfredshet. Selvfølgelig har det vært spennende å hente opp laks i Skottland, siden vi hittil bare har hentet laks i Norge, og her har vi jobbet opp en viss rutine.

- Den første turen til Skottland har derfor vært en viktig milepæl i utviklingen av hele Hav Line-konseptet, sier Arnesen. Dette er et bevis på at det innovative norske laksekonseptet - Hav Line-metoden - er så banebrytende og bærekraftig at det allerede nå kan bevise sin styrke også utenfor Norge.

Hav Line-konseptet er således et bevis på at norsk kunnskap og utvikling innen lakseoppdrett og avl er i en absolutt lederposisjon, og denne posisjonen kan bare utvikles videre.

Hirtshals som nordeuropeisk samlingspunkt for laks

- At «Norwegian Gannet» tar opp 640 tonn fersk laks på 4 lakseoppdrettsanlegg i Skottland og leverer dem i Hav Lines laksterminal ved Hirtshals havn, medvirker til at havnen i Hirtshals blir det nordeuropeiske samlingspunktet for håndtering og distribusjon av laks, sier styreleder Anker Laden-Andersen i Hirtshals havn.

- Det er nærliggende å se «Norwegian Gannet» sin første seilas fra et Brexit-perspektiv. Det er tross alt en viss sannsynlighet for at britene forlater EU 31. oktober 2019 uten en avtale - ingen avtale Brexit - og det vil med stor sannsynlighet bety at godstransport i området rundt Den engelske kanal vil kollapse. Derfor er samlingen av laks i Vest-Skottland og levering i Hirtshals som «Norwegian Gannet» nettopp har fullført, bare et bevis på at den innovative norske laksenæringen kan finne løsninger på den kommende utfordringen. I tillegg kan vi som havn bare være fornøyde med at det nok en gang er bevist at den unike beliggenheten til Hirtshals havn muliggjør mest mulig effektiv transportløsninger over Nordsjøen, sier Laden-Andersen.