- Det viktige er ikke akkurat hva slags skatter og avgifter de skal bidra med, men at vi finner et system som både bidrar til skatteinntekter til staten, og legger til rette for vekst og utvikling i næringen, sier Høyre-leder Erna Solberg, etter at hun nylig besøkte oppdrettsselskaper i Hammerfest og Alta.

- Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk bærer preg av hastverk og er dårlig gjennomført

Erna Solberg (H) har besøkt Cermaq i Hammerfest og Grieg Seafood i Alta, som har satt milliardinvesteringer på pause etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. - Vi skal utvikle sjømatnæringen, ikke hindre nye investeringer, skriver hun.

Publisert

I ett innlegg på SoMe skriver den tidligere statsministeren at hun nylig har vært på besøk hos oppdrettsselskapene Cermaq i Hammerfest og Grieg Seafood i Alta.

Solberg besøkte Cermaq og Grieg Seafood nylig, og mener man skal utvikle sjømatnæringen, ikke hindre nye investeringer!

- De to selskapene har satt milliardinvesteringer her i Finnmark på pause etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. Fordi regjeringen, over natten, foreslo å innføre grunnrenteskatt, øke formuesskatten, øke utbytteskatten og innføre en ny arbeidsgiveravgift. Næringsministeren mener jeg driver med «bløff» da jeg sa at regjeringens statsbudsjett velter en stor skatteregning på norske bedrifter. Men nå ser vi altså helt konkrete konsekvenser av regjeringens overraskende skatteforslag. Hvis investeringene fra Cermaq og Grieg uteblir, er det en tapt mulighet for flere lokalsamfunn i nord som hadde sett frem til nye arbeidsplasser og store ringvirkninger, skriver hun

Selv om havbruksnæringen allerede bidrar med betydelige skatteinntekter til fellesskapet, påpeker Solberg at Høyre mener at næringen både kan og skal bidra mer.

- Det viktige er ikke akkurat hva slags skatter og avgifter de skal bidra med, men at vi finner et system som både bidrar til skatteinntekter til staten, og legger til rette for vekst og utvikling i næringen. Det kan virke som at bare det første har vært viktig for regjeringen. Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk bærer preg av hastverk og er dårlig gjennomført, skriver Solberg.

- Prosessen står så langt til stryk

Hun mener det er flere ubesvarte spørsmål og det finnes få vurderinger av hvordan det samlede skattetrykket påvirker bedriftene og jobbene i næringen.

- Jeg mener det er viktig at vi har en ordentlig prosess og at resultatet blir noe som kan stå seg over tid. Dessverre står prosessen så langt til stryk. Mens næringsministeren står fast på skattesjokket for bedriftene, åpner heldigvis finansministeren for å gjøre endringer. Det er bra at finansministeren har tatt til seg noen av tilbakemeldingene fra næringen – og vi møter regjeringspartiene gjerne til konstruktive forhandlinger for å rette opp et dårlig forslag. Men da må regjeringen være villig til å komme oss i møte, og ikke låse seg inne på et rom med SV for å heller bli enige med dem. Vi i Høyre skal i alle fall gjøre vårt for å sikre forutsigbarhet og et skatte- og avgiftsnivå som både sikrer inntekter til felleskapet og bidrar til vekst, utvikling og arbeidsplasser over hele landet, skriver hun avslutningsvis.

Erna Solberg skriver at det er bra at finansministeren har tatt til seg noen av tilbakemeldingene fra næringen . - Og vi møter regjeringspartiene gjerne til konstruktive forhandlinger for å rette opp et dårlig forslag. Men da må regjeringen være villig til å komme oss i møte, og ikke låse seg inne på et rom med SV for å heller bli enige med dem, påpeker hun.