Lokalitet Husfjord ligger i ytre del av Husfjord i Hammerfest kommune. Skjermdump fra Barentswatch.
Lokalitet Husfjord ligger i ytre del av Husfjord i Hammerfest kommune. Skjermdump fra Barentswatch.

Rømming fra Cermaq-lokalitet

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway AS i Sørøysundet i Troms og Finnmark.

Publisert

Cermaq Norway meldte mandag om rømming på lokaliteten Husfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. En av merdene var deformert og det var oppdaget et større hull i en av nøtene etter uvær. Fisken i merden er 1-2 kg i størrelse.

- Selskapet har utbedret hullet og har startet arbeidet med å sikre anlegget. Det har vært utfordrende værforhold på stedet skriver Fiskeridirektoratet.

Selskapet har fått 27 oppdrettslaks i gjenfangstgarn i dag, og Fiskeridirektoratet planlegger tilsyn på lokaliteten.