Cermaqs lokalitet Komagnes. Kart: Barentswatch, bilde: Google maps

ILA-mistanke hos Cermaq

Mattilsynet melder om mistanke om ILA ved et oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lokaliteten er Komagnes i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Det er Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten, melder Mattilsynet.

Det var Patogen AS som varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om mistanken. Den bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av prøver som eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Komagnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten Kleppenes N i oktober 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Komagnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn ved eventuell utvidelse av kontrollområdet. Kontrollområdet må forventes å berøre lokaliteter som ligger i en avstand på ca. 10-20 km fra lokalitet Stangnes.