- Med bakgrunn i det nye forslaget har vi ikke noe annet valg enn å legge investeringsplaner på is, sier konsernsjef Steven Rafferty.
- Med bakgrunn i det nye forslaget har vi ikke noe annet valg enn å legge investeringsplaner på is, sier konsernsjef Steven Rafferty.

Cermaq fryser milliardinvesteringer:
- Har ikke annet valg

Cermaq vil fryse investeringer i Norge som følge av forslaget om grunnrenteskatt. - Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, sier konsernsjef Steven Rafferty.

Publisert Sist oppdatert

- Med bakgrunn i det nye forslaget har vi ikke noe annet valg enn å legge investeringsplaner på is. Forslaget vil påvirke vekst og jobbskaping i mange kystkommuner vi opererer i, sier Rafferty.

Fryser milliardinvesteringer

Cermaq har investert mer enn fem milliarder kroner i de to oppdrettsregionene i Nordland og Finnmark siden 2016. Intensjonen var å investere et tilsvarende beløp i årene som kommer.

Cermaq Norway har 680 ansatte i Nordland og Finnmark. Selskapet er et av Nord-Norges største oppdrettsselskaper med fire ferskvannsanlegg, 43 sjøanlegg og to prosessanlegg, samt et visningssenter på Hamarøy. Lakseproduksjonen er lokalisert i Steigen, Hamarøy, Bodø, Narvik og Øksnes kommuner i Nordland, og Loppa, Alta, Hammerfest og Måsøy kommuner i Finnmark.

- Som en stor arbeidsgiver i disse kommunene ønsker vi å bidra til vekst. Vi planla et nytt settefiskanlegg i Hasvik kommune i Finnmark som ville bidra med 30 nye arbeidsplasser, men det prosjektet er nå lagt på is, sier han.

Les også: Nordlaks setter milliardinvesteringer på vent

Ingen gratis lisenser i Cermaq

Cermaq er ikke enige med utspill fra finansministeren om at lakseprodusentene «ikke har betalt for gamle lisenser». Eieren av Cermaq – Mitsubishi Corporation – kjøpte selskapet i 2014 den norske stat til markedspris. Denne prisen var basert på verdsettelsen av selskapets lisenser. Veksten i Norge har deretter skjedd gjennom auksjoner til markedspris, senest for to år siden. Auksjonsprisen ble beregnet på dagens skatteregime. Det nye forslaget gir helt andre forutsetninger som vil medføre betydelig lavere investeringsvilje.

- Ved oppkjøp av utenlandskeide selskaper tar man hensyn til risiko der det er en volatil økonomi eller et politisk ustabilt miljø, hvor Norge har blitt sett på som forutsigbart og stabilt. I ettertid er det vanskelig å forstå at Mitsubishi skulle ha vurdert risikoen for en slik radikal omlegging av rammevilkår i et land som Norge, sier Rafferty.

Les også: Stanser milliardinvesteringer etter skattebombe

Investert overskuddet i Nord-Norge

- Det aller meste av overskuddet i Cermaq Norway siden 2014 er reinvestert i i Nordland og Finnmark. Selv om Cermaq har stor virksomhet også i Canada og Chile, er hoveddelen av midlene investert i Norge.

Norge har i mange år vært ledende på forskning og utvikling og innovasjon, og også ved å adressere bærekraft og lavere karbonutslipp gjennom ny teknologi og store investeringer på dette området.

- Det er liten tvil om at dagens forslag til grunnrenteskatt vil føre til mindre investeringer i Norge og mer andre steder. Det nye forslaget vil skade Norges posisjon som verdensledende på havbruk. Etter mange års arbeid i den globale laksenæringen har jeg omtalt Norge som et forbilde for andre lakseland å følge. Slik vil det ikke være fremover dersom det nye regelverket opprettholdes. Det er mange elementer i forslaget som vil påvirke Norges konkurranseposisjon som en ledende lakseregion negativt. Det kunne vært unngått om man hadde kvalitetssikret forslaget før kunngjøring, sier Rafferty.