En Cermaq-lokalitet nær Tofino, Vancouver Island.

Cermaq raser mot nytt forbud: - Vi vil vurdere neste skritt

Oppdrettsselskapet mener det er umulig å flytte over i lukkede og landbaserte anlegg på bare fem år.

Publisert Sist oppdatert

Cermaq skriver i en pressemelding at de er dypt bekymret for fremtiden til næringen i British Columbia etter kunngjøringen fra den kanadiske regjeringen, der de har varslet at det vil bli innført 5-årige tillatelsesperioder, frem til 30. juni 2029, der man vil gå bort fra tradisjonelle merder.

Den kanadiske regjeringen har foreslått å flytte oppdrett i British Columbia til lukkede anlegg eller på land.

Steven Rafferty, administrerende direktør i Cermaq, sier nyheten bidrar til økende usikkerhet i internasjonale investeringer i British Columbia og Canada.

- Mens alle andre lakseproduserende land har oppdrettstillatelser på minst 25 år eller evig varighet, fortsetter den korte tillatelsesperioden i British Columbia å være en barriere for betydelige investeringer, til tross for vår sterke vilje til å øke og forbedre denne næringen.

Frykter tap av arbeidsplasser

Cermaq skriver at de gjennom møter og konsultasjoner har forklart for ulike avdelinger innen den kanadiske regjeringen hvorfor landbasert og lukket anleggsbasert oppdrett ikke kan erstatte nåværende sjøvannsproduksjon i en periode så kort som 5 år. 

- Dessverre har våre argumenter - og de fra hele industrien - til og med vitenskapsbaserte fakta, blitt avvist. Målet regjeringen har satt foran oss, kan ikke leveres i denne tidsrammen, og er faktisk logistisk umulig i avsidesliggende kystområder på grunn av mangel på egnet land eller støttende infrastruktur, sier Rafferty.

Denne avgjørelsen mener selskapet begrenser enhver videre mulighet for en moderne oppdrettsnæring i British Columbia. 

- Vi vil ta oss tid til å studere detaljene i kunngjøringene og vurdere våre neste skritt. For øyeblikket er våre bekymringer med våre ansatte, urfolk og alle familiene som påvirkes av den kontinuerlige frykten for tap av arbeidsplasser, fortsetter Rafferty.

Svært skuffet

Videre sier han det har vært en utfordrende periode for deres ansatte.

- I løpet av de siste fire årene har vi jobbet hardt for å engasjere oss i prosessen satt av «Department of Fisheries and Oceans», for å sørge for en sunn og bra oppdrettsnæringen og sunne, ville, laksebestander. Det er ekstremt skuffende å se at engasjementet ikke har resultert i en bedre forståelse av vårt selskap og realitetene i begrensningene av visse innovasjonsveier. 

- Denne kunngjøringen vil ha betydelige negative konsekvenser for de rurale, kyst- og urfolksamfunnene vi opererer i, sier David Kiemele, administrerende direktør, Cermaq Canada.