Cermaqs GRI-rapport for 2021 inneholder både bransjespesifikke data og informasjon basert på standarden Global Reporting Initiative (GRI). Foto: Cermaq.
Cermaqs GRI-rapport for 2021 inneholder både bransjespesifikke data og informasjon basert på standarden Global Reporting Initiative (GRI). Foto: Cermaq.

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

Publisert

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

Økt matproduksjon i havet er nødvendig for å dempe klimaendringene og for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Lakseoppdrett engasjerer mange rundt om i verden og solide data er nødvendig for å legge til rette for en god offentlig debatt.

- Fakta om lakseoppdrett trengs for å forbedre driften, men også for å få en konstruktiv diskusjon og dialog med våre interessenter. Dette har vært grunnlaget for Cermaqs omfattende bærekraftsrapportering og hvorfor vår rapport er gjennomgått av våre eksterne revisorer, sier Lars Galtung, direktør for bærekraft og kommunikasjon i en pressemelding. 

Cermaqs GRI-rapport for 2021 inneholder både bransjespesifikke data og informasjon basert på standarden Global Reporting Initiative (GRI). I rapporten finnes detaljert informasjon om blant annet vaksinasjon av fisk, medisinbruk, behandling mot lakselus, ingredienser i laksefôret, påvirkning på fugler og pattedyr, rømming, energibruk, HMS-tall, samt skatter og investeringer per land.

Selskapet skriver at deres bruk av standardiserte metoder gjør det mulig for lesere av rapporten deres å sammenligne resultatene for bærekraft både mot andre lakseprodusenter og mot  produksjon av andre typer fisk, husdyrproduksjon eller annen matproduksjon.

Cermaq nådde ikke målet om null rømming i 2021. Av totalt mer enn 90 000 000 fisk i deres globale virksomhet i 2021, rømte totalt 5 609 fisk.

- Vi fortsetter å sette søkelys på beskyttelse av lokalt biologisk mangfold som en viktig del av vår virksomhet, med mål om å redusere rømming ytterligere i 2022 gjennom bedre overvåkingsteknologi og forbedring av arbeidsprosedyrer, melder selskapet.