Utstyrsleverandøren Cflow skal levere fiskehåndteringssystem og vannbehandling til ny Frøy brønnbåt. Illustrasjon: Møre Maritime
Utstyrsleverandøren Cflow skal levere fiskehåndteringssystem og vannbehandling til ny Frøy brønnbåt. Illustrasjon: Møre Maritime

Cflow og Frøy fortsetter samarbeidet med ny brønnbåt

Cflow har inngått kontrakt med Sefine Shipyard for Frøys nye tilskudd; en 4.500 m3 brønnbåt. Kontrakten innebærer komplett system for fiskehåndtering og vannbehandling. 

Publisert

Cflow har tidligere levert systemløsninger til en rekke brønnbåter for rederiet, senest 7.500 kubikkeren «Gåsø Høvding» og det planlagte nybyggets søsterskip, som i nåværende stund er i sluttfasen på Sefine Shipyard. 

Automatiserte prosesser

Cflows leveranse til den nye brønnbåten inkluderer siste teknologi inne prosessautomasjon og datasanking.

Prosjektansvarlig for digitalisering i Cflow, Tom Christian Dahl, utdyper: 

- Tradisjonell fiskehåndtering blir bedre, sikrere og mer effektiv ved å ta i bruk ny teknologi. Cflow har over lang tid utviklet system for datainnsamling og analyse for å gi økt innsikt i prosessene. Dette for å sikre at operatørene har kontroll på fiskens velferd. Automatisering av elementære deler av operasjonene sørger samtidig for økt kvalitet og pålitelighet.

Langt og utviklende samarbeid

Cflow har hatt et samarbeid med Frøy gjennom en tiårs periode, og administrerende direktør i Cflow, Stig Bjørkedal beskriver samarbeidet som svært givende.

Stig Bjørkedal, CEO i Cflow sier Frøy har vært en viktig samarbeidspartner for utviklingen av deres systemer. Foto: Cflow.
Stig Bjørkedal, CEO i Cflow sier Frøy har vært en viktig samarbeidspartner for utviklingen av deres systemer. Foto: Cflow.

 - Frøy har vært en viktig samarbeidspartner for oss i utviklingen av våre system. De besitter uvurderlig kompetanse innenfor skånsom og effektiv drift av brønnbåtoperasjoner, og flere av våre løsninger har oppstått med bakgrunn i behov som de har sett. Frøy og Cflow prioriterer begge faglig solide løsninger som er med å forbedre fiskehelse, og vi opplever at det gir et godt grunnlag for samarbeidet, sier Bjørkedal.

Frøy Gruppens CEO, Tonje Foss, ser også frem mot et nytt samarbeid.

- For Frøy er det viktig at vi har skånsomme, forutsigbare og miljøvennlige operasjoner. Vi jobber derfor kontinuerlig med å optimalisere prosessene om bord i fartøyene våre. Et tett samarbeid med langvarige samarbeidspartnere, som Cflow, gir oss muligheten til å gjøre tilpasninger etter hvert som behovene oppstår, sier Foss.

- Det betyr veldig mye for oss at Frøy, også nå med ny organisasjon, viser oss tilliten ved å inngå enda en nybyggkontrakt. Vi har hatt et godt samarbeid med både Sefine Shipyard, designer Møre Maritime og Frøy. Alle forutsetninger for at dette skal bli en suksess er til stede, avslutter Bjørkedal.