Foto: Salmonexpert.cl.
Foto: Salmonexpert.cl.

Økte laksevolumet med over 33 %

Til og med februar har eksportvolumene av atlantisk laks fra Chile økt med nær 34 %. Regnbueørret derimot har hatt en nedgang på hele 20%.

Publisert

Det totale volumet av laksefisk (coho, atlantisk og regnbueørret) eksportert, økte med 19 % fra 114 987 til 136 619 tonnm sammenlignet med samme periode året før. Samtidig økte verdien med vel 4 %, fra 1 002 millioner US dollar, til 1 046 millioner US dollar i samme periode, ifølge det chilenske statistikkbyrået Infotrade.

Til og med februar 2018 har lakseoppdretterne eksportert 79 305 tonn atlantisk laks verdt 643 millioner dollar. Sammenlignet med rekordåret 2017 var det en økning på 10 % i verdien, og 34 % økning i volum.

Lakseprisen sank likevel til 8,11 US dollar/kg filet i gjennomsnitt frem til februar, dette er en nedgang på 18 % sammenlignet med samme periode året før, da den lå på 9, 91 US dollar.

Verdien av eksporter regnbueørret per februar var på 80 millioner US dollar, som er nedgang på 27 % sammenlignet med 111 millioner dollar oppnådd i samme periode året før.

Volumet av regnbueørret eksportert per februar var på 7 613 tonn, sammenlignet med 9 456 tonn samme periode 2017.

Gjennomsnittsprisen her er likevel høyere enn for laks, da den var på 10,6 USD/kg filet. Dette var likevel en nedgang  på 10 % sammenlignet med samme periode i fjor, da den var på 11,74 USD per kg filet.