Ørjan Nergaard er styreleder i Cod Cluster og Rune Eriksen har vært styringsgruppeleder i Torskenettverket.

Cod Cluster og Torskenettverket slår seg sammen

Fredag 15. september ble det formelt besluttet at Foreningen Cod Cluster og Torskenettverket (Det nasjonale nettverket for torskeoppdrett) fusjoneres.

Publisert Sist oppdatert

Sammenslåingen innebærer at vi nå er en stor klynge på rundt 100 medlemsbedrifter. Oppdrett av torsk har alltid vært en del av vårt fokusområde så det er fint at vi nå er under samme paraply igjen, sier styreleder i Cod Cluster Ørjan Nergaard i en pressemelding. 

De skriver at siden oppstarten med klyngearbeidet i 2014, har det som i dag er Foreningen Cod Cluster vært i en rivende utvikling. Torskeoppdrett, som har vært en del av strategien til Cod Cluster siden 2021, har imidlertid blitt en etablering litt på siden i et eget nettverk, Det nasjonale nettverket for Torskeoppdrett (Torskenettverket).

- Torskenettverket har vokst til et solid nettverk med hele verdikjeden representert i medlemsmassen. Men bedriftsnettverk har en tidsbegrenset finansieringsperiode, og da den var over ble det naturlig for oss å se mot Cod Cluster for vår videre satsing, sier styringsgruppeleder for Torskenettverket, Rune Eriksen.

De skriver videre at Cod Cluster har som målsetting å bidra til flere helårlige industriarbeidsplasser og med det bærekraftige kystsamfunn. For å nå denne målsettingen må hele verdikjeden være med. Levendelevering og –lagring, økt bearbeiding i Norge, økt verdiskaping av restråstoff, torskeoppdrett og markedsutvikling, vil fortsatt være arbeidsområdene til klyngen.

- Vi jobber for at villfisk og oppdrett skal stå sammen som en sterk hvitfisknæring og med det komplimentere hverandre i arbeidet som gjøres lokalt og ute i markedet, sier Ørjan Nergaard og Rune Eriksen.