7 og 8 juni hadde Torskenettverket medlemsmøte i Ålesund hvor nesten 100 personer deltok. Møtet fant sted i lokalene til Ode.
7 og 8 juni hadde Torskenettverket medlemsmøte i Ålesund hvor nesten 100 personer deltok. Møtet fant sted i lokalene til Ode.

Torskenettverket skal fusjoneres med Cod Cluster

Under Torskenettverket sitt medlemsmøte ble det besluttet at Torskenettverket skal fusjoneres med klyngen Cod Cluster fra høsten 2023.

Publisert

Det skriver organisasjonen i en pressemelding fredag.

Torskenettverket arrangerer medlemsmøter på vegne av nettverket for å skape en arena hvor bedrifter som har felles interesse for torskeoppdrett kan møtes.

Det har vært diskutert to ulike modeller for videreføring, enten en egen organisasjon eller fusjon med sjømat klyngen Cod Cluster. Styringsgruppen hadde en grundig behandling av fusjonen, i møtet 23. mai og anbefalte overfor medlemsmøtet å gå i fusjon med Cod Custer. Medlemmene besluttet i møte å gå inn for innstillingen fra styringsgruppen og beslutningen er nå et faktum.

- Vi ser frem til å inngå et tettere samarbeid med Cod Cluster også for å vise at vi står sammen om å utvikle stabil helårig råstofftilgang for mer helårig produksjon og flere attraktive helårige arbeidsplasser langs kysten, sier Keven Vottestad.