Nils M. Willksen
Nils M. Willksen

Gransker rutiner etter lusefunn på røkelaks

- De interne rutinene hos Seaman Seafood vil bli gjennomgått, slik at vi sikrer at dette ikke skjer i framtida, sier Nils M. Williksen, styreleder i selskapet til kyst.no.

Publisert

Tirsdag skrev kyst.no en sak om Ina Arild fra Tromsø som kjøpte en pakke røkelaks. Kunden fikk en uhyggelig overraskelse, da hun oppdaget at det satt fast flere lakselus på skinnet til fisken.

Les også: – Innrømmer store problemer med lus 

Kommunikasjonsdirektør i Coop sa onsdag til kyst.no, at produsenten innrømmer store problemer med lus, og at kjeden derfor må vurdere hvorvidt det blir et samarbeid med dem i fremtiden om dette ikke blir løst nå.

Han opplyste også at røkelaksen som inneholdt lakselus, var produsert av Seaman Seafood fra Tønsberg, som får levert laks fra slakterietfirmaet Nils Williksen AS.

Les også– Lus forekommer svært sjelden på produkter i butikken

Wiliksen er selv daglig leder i slakteriet Nils Wiliksen, samt styremedlem i Seaman Seafood. Han mener luseproblemene i Midt-Norge, kan være noe av årsaken til lusefunnene på røkelaksen.

- Det er en kjensgjerning at det høsten 2015 har vært mer lakselus i Midt-Norge enn vanlig. Dette er en utfordring også for oss som slakteri, da det kreves større innsats enn normalt på et område som vanligvis ikke er et problem, forklarer Williksen til kyst.no.

Uheldig for kunder

- Det er svært uheldig at Seaman Seafood, opplever problemer med lakselus. Vi gjør alt vi kan for å forhindre dette. Likevel i sjeldne tilfeller, kan det forekomme at våre leveranser inneholder laks med lus, sett i lys av høstens utfordringer på området, sier han.

Den daglige lederen påpeker at lus på slaktet laks, fjernes med spyling og vakumsuging.

- Lusa faller også av i selve slakteprosessen. Det samme gjelder i anlegget hvor laksen bearbeides for sluttbruker. De interne rutinene hos Seaman Seafood vil bli gjennomgått, slik at vi sikrer at dette ikke skjer i framtida, sier han til kyst.no.

  • Slakting, foredling og salg skjer hos Nils Williksen As på Vikna. Dette selskapet eies sammen med Salmonor As og Bjørøya Fiskeoppdrett As.
  • Anlegget er lokalisert like nord for Rørvik.
  • Nils Williksen As har kapasitet på 130 tonn per skift og slakter og omsetter 240 tonn per dag i den mest hektiske sesongen.