Even Bringsdal, daglig leder i Createview forteller at produktet baserer seg på CView Eye der data fra biomassemodulen kombinert med data fra velferdsmodulen er analysert på en slik måte at man får et nøyaktig bilde av statusen på fisken, noe som gjør det mulig å generere en «slakterapport».

Createview lanserer et nytt verktøy for oppdrettere for planlegging mot salg

Createview lanserer et nytt verktøy for oppdrettere for planlegging mot salg.

80 % av all laksen selges før den blir slaktet. Når det nærmer seg slakt, øker derfor behovet for biomassekontroll og kontroll over fiskens velferd. Rett innmelding av størrelse, fordeling og kvalitet til slakt kan gi store gevinster. Gode prognoser er viktig for å planlegge salg og foredling av fisken for den beste utnyttelsen av størrelser, kvaliteter samt å få en god flyt via reservert logistikk på bil og fly, melder Createview i en pressemelding.

De melder at kundene deres sier det ligger store gevinster for både oppdrettere og eksportører å ha bedre prognoser i forkant av slaktingen. Dette har Createview tatt innover seg og lanserer derfor nå et helt nytt verktøy for å gi denne kontrollen.

Verktøyet består av et kamera og programvare fra Createview. Kamera er mobilt, dvs lett å flytte mellom merdene. Selve kameraet har et desinfeksjonsvennlig design slik at det er lett å holde rent. Det er nok med et kamera på 2-3 lokaliteter. Underveis i måleperioden kan målingene sees i sanntid i CView Analytics. I denne web portalen er det også hjelpemidler for å se om målingen er representativ eller om det må flyttes på kamera i merden. Etter 2-5 dager frembringes det en «slakterapport».

Eksempel på «slakterapport» tatt ut fra CView Bio Control verktøyet.

Denne inneholder informasjon om snittvekt, størrelsesfordeling, kondisjonsfaktor samt andel SUP, ORD og PROD. Denne rapporten kan brukes som underlag for innmelding til slakt. Ved å gi antall fisk i merden som input får man også en oversikt over antall kasser i de ulike størrelsene, opplyses det.

Bruk av systemet mener de gjør det også enklere for oppdrettere å optimalisere produksjonen i forhold til MTB.

- Nøyaktig bilde av fiskestatusen

Even Bringsdal, daglig leder i Createview forteller at produktet baserer seg på CView Eye der data fra biomassemodulen kombinert med data fra velferdsmodulen er analysert på en slik måte at man får et nøyaktig bilde av statusen på fisken, noe som gjør det mulig å generere en «slakterapport».

Nøyaktig snittvektsmåling er mulig å oppnå ved bruk av kunstig intelligens algoritmer kjørt på bilder med ekstrem kvalitet fra Imenco sitt kamera. Createview sitt standard CView system er godkjent som erstatning for manuelle lusetellinger. Dette systemet er beregnet til å følge fisken gjennom hele utsettet gjennom å ha et kamera i hver merd. Nå når systemet er mobilt og det kan flyttes mellom merder kan det ta lusetellings og fiskevelferdssamplinger i merder man ønsker å ha under nærmere oppsyn ved for eksempel mistanke om lusepåslag, melder selskapet.