Illustrasjonsfoto av kjetting.

Sikkerhetsmelding fra Sjøfartdirektoratet etter nestenulykke under forankringsjobb

En nylig nestenulykke ved oppankring av et oppdrettsanlegg har ført til at Sjøfartsdirektoratet har kommet ut med en sikkerhetsmelding for slike oppdrag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus fra Sjøfartsdirektoratet, forteller til kyst.no at de for en kort tid siden ble informert om en nestenulykke, som skjedde i forbindelse med en ankerhåndteringsoperasjon i havbruksnæringen. De velger derfor å gå ut med en sikkerhetsmelding.

- Bakgrunnen for at vi går ut med slike sikkerhetsmeldinger er at vi ser at dette er en hendelse som vi enten har fått mange rapporter om tidligere, eller at det er en hendelse det ikke har vært så mange av, men som vi ser kan gi alvorlige skader. Skadepotensialet i dette tilfellet gjør at vi går ut med sikkerhetsmeldingen og har fokus på dette, sier han til kyst.no.

Skjedde under prøvebelastning

Hendelsen som Aarhus refererer til gjelder en hendelse hvor en ankerline, festet med en fjellbolt i en fjellside, skulle prøvebelastes. Ankerlinen skulle belastes med 20 tonn, som ble oppnådd ved to seriekoblede skip.

Da de belastet linen, løsnet en større fjellblokk som bolten var festet i. Fjellblokken, som var av en betydelig størrelse, dro begge skipene akterover med en hastighet på seks knop. Dette førte blant annet til at vann strømmet over hekkrullen på skipene.

Det fremste skipet aktiverte nødutløsningen på skipet kort tid etter situasjonen oppsto. Det bakerste skipet, som var festet til ankerlinen, fikk omsider kappet lina, men ikke før 220 meter trosse var trukket av vinsjen.

Den bakerste båten valgte å kappe trossen manuelt med kniv, noe som førte til at trossen slo tilbake og traff bakveggen på styrhuset. Heldigvis ble ingen personer truffet av trossen.

Oppdaterer prosedyrer

Sjøfartsdirektoratet mener hendelsen viser behovet for nødutløsningsmekanisme på vinsjen, også ved utføring av ankerhåndteringsoperasjoner.

De påpeker at for at nødutløsningsmekanismen skal være driftssikker og hensiktsmessig, må den være både robust og sikker, slik at mannskapet føler seg komfortabel med å bruke den ved behov. Det må også gis opplysninger fra vinsjeleverandør om hva som vil skje dersom mannskapet i ulike situasjoner aktiverer nødutløsningen på vinsjen. 

Årsaken til nestenulykken var at berget som bolten var festet i var porøst, og det påpekes at mannskap om bord skipet var i tvil om hvordan nødutløsningen ville fungere, og anslo det som tryggere å kappe trossen med kniv.

Det opplyses om at prosedyrene for selskapet vil bli oppdatert for å være bedre forberedt på denne typen hendelser i fremtiden.

- Bli kjent med nødløsningsmekanismen!

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer i sikkerhetsmeldingen at alle som skal gjennomføre ankerhåndteringsoperasjoner, må gjøre seg kjent med nødutløsningsmekanismen på deres vinsj. De påpeker at man bør ta kontakt med vinsjleverandør for å få opplysninger om hva som vil skje dersom nødutløsningen aktiveres og også teste nødutløsningen med jevne mellomrom.

Dag Inge Aarhus, kommunikasjons-direktør i Sjøfartsdirektoratet, sier de legger ut sikkerhetsmeldinger for at andre kan lære av hendelsen. Foto: SFD.

Meldingen er også lagt ut til læring for de som jobber med dette, slik at man kan unngå  fremtidige ulykker.

- Man skal være observante og ikke minst ha gode rutiner på denne type operasjoner. Etterhvert som havbruksnæringen vokser, blir jo operasjonene større og arbeidsprosessene mer omfattende, og da er sikkerhetstiltakene viktige, forklarer Aarhus, som påpeker at de blant annet har veldig fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy nå.

Det er vanskelig å si hvor ofte nestenulykker som denne hendelsen skjer ifølge Aarhus, men han mener allikevel at det er viktig å gå ut med meldingen ettersom skadepotensiale i slike situasjoner kan bli svært alvorlige.

- Læring av hendelser er viktig, presiserer han.

Gjeldende regelverk: 

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip lyder som følger:

  • 16. Krav til nødutløsning ved sleping eller ankerhåndtering i fartsområde liten kystfart eller mindre.

    (1) På skip som sleper eller utfører ankerhåndtering i fartsområde liten kystfart eller mindre skal vinsj, slepekrok, styrepinner og haikjeft ha en driftssikker og hensiktsmessig nødutløsningsmekanisme for å frigjøre slep eller last.

  • Skip som har vinsj uten mulighet for nødutløsning har i henhold til forskrift 1853 § 16 ikke lov å utføre ankerhåndteringsoperasjoner. Sjøfartsdirektoratet kan akseptere andre løsninger som frigjør de stabilitetskritiske lastene som er påført skipet gjennom slepe-/ankerlinen, men kravene i § 16 (2) og § 16 (3) skal likevel være oppfylt.