Du skal spise adskillige tonn, faktisk 4000 tonn på en gang, for å få i deg like mye dioksin som den ukrainske presidenten Viktor Yushchenko ble forgiftet med i 2004
Du skal spise adskillige tonn, faktisk 4000 tonn på en gang, for å få i deg like mye dioksin som den ukrainske presidenten Viktor Yushchenko ble forgiftet med i 2004

Setter laksens dioksinnivå i perspektiv

Om du har dikosin i ren form, hvor mye -eller lite – må du tilsette i et olympisk svømmebasseng for å få den konsentrasjonene du finner i oppdrettslaks? I en sak på Forskersonen.no har seniorforsker Espen Mariussen ved FHI noen interessante betraktninger om hva gift er.

Der skriver han blant annet at utvikling av nye analysemetoder har avslørt at mange industrikjemikalier blir funnet igjen i maten vår, eller i våre omgivelser. Mange kan derfor få et inntrykk av at vi lever i et miljø som er svært belastet av giftstoffer.

- I dag kan vi finne fremmedstoffer i mengder på nanogram- og pikogramnivåer, skriver Folkehelsa-forskeren på Forskersonen.no.

Hva er egentlig gift?

I prinsippet er alle kjemiske stoffer gift, også vann. Det er mengden, tilgjengeligheten, og eksponeringsmåten som avgjør om noe er giftig.

Ut fra vår begrepsforståelse er gift stoffer som man finner på steder der det ikke hører hjemme, og er noe som er farlig. Gift må også forstås som noe relativt, og omfatter kunnskap om mengde, tilgjengelighet og eksponering, iboende giftighet og eksponeringsmåte, altså om det er akutt eller kronisk og hvor på kroppen er du eksponert.

Kilde: Espen Mariussen ved FHIs kronikk på Forskersonen.no

Han illustrerer med at om man blander ett milligram av et stoff i et svømmebasseng på 50 meters lengde med 2,5 millioner liter vann får man 0,4 nanogram per liter vann eller per kilo mat.

- Ett milligram tilsvarer cirka ett av bordsaltkornene som man strør på frokostegget. I oppdrettslaks finner man typisk 0,5 nanogram per kilo fisk av miljøgiften dioksin.

Dette får man altså ved å tilsette et halvt «saltkorn» med dioksin i bassenget.

Han skriver videre at man antar at den tidligere ukrainske presidenten Viktor Yushchenko ble forgiftet med cirka to milligram dioksin.

- Det er den mengden man kan finne i til sammen 4000 tonn oppdrettslaks. Risikoen for å bli syk av å drikke vann eller spise mat som inneholder slike lave nivåer av fremmedstoffer, er som regel neglisjerbart. Men det beskriver hvor lite av et stoff man greier å analysere, skriver han, og konkluderer; «Den som leter vil finne.»

Han påpeker at fet fisk som laks og makrell kan være en kilde til eksponering for miljøgifter.

- Fisk er samtidig en viktig kilde til nærings- og sporstoffer. Dette er noe man forsøker å ta hensyn til når man gir råd om kosthold for å balansere nytten av inntaket av forskjellige typer mat mot eksponering for miljøgifter. Man er for eksempel bekymret for at unge kvinner har et for lavt inntak av jod, noe hvit fisk er en viktig kilde til. Jod er viktig for utviklingen av et foster i mors liv og et inntrykk av at det er farlig å spise fisk på grunn av miljøgifter, vil sannsynligvis redusere fiskekonsumet, skriver han.