Dosering er viktig når det kommer til vaksinasjon, i følge Wolff sin doktorgradavhandling. Illustrasjonsfoto, Magnus Petersen.

Lovende resultater for DNA-vaksine mot ILA

En ny dokorgrad viser at vaksinen kan gi fullgod beskyttelse mot ILA ved høy dosering. Men utvikling av vaksinen kan bli kostnadsfullt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Astrid Wolf har med sitt doktorgradsarbeid bidratt til utvikling DNA-vaksine mot ILA. Basert på Wolf sitt litterære arbeid kan det nå se ut som det blir mer effektiv vaksinering i fremtiden.

Effektiv oppdagelse

Astrid Wolf har i sin avhandling kommet frem til at en DNA-vektor basert på virusmaskineriet til salmonid alphavirus (SAV) har potensialet til å være en god vaksinemodell for laksefisk.

– Vi konstruerte et slikt DNA-basert SAV replikon som vaksine mot infeksiøs ILA. En enkelt intramuskulær injeksjon ga høy beskyttelse i atlantisk laks når vi hadde smitteforsøk med ILA-virus, sier Wolf i en sak på NMBU sine nettsider.

Beskyttelsen uteble derimot når injeksjonene ble gitt inne i kroppens bukhule til laksen, noe som indikerer at applikasjonsveien er viktig for at vaksinen skal ha effekt.

– Vi oppdaget også stimulering av medfødt immunrespons lokalt på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, noe som øker vaksineeffekten og muliggjør immunisering med lavere doser enn for konvensjonelle DNA-vaksiner, forteller hun.

Dårlig effekt ved lav dosering

Det kommer frem at vaksineeffeten er sterkt avhengig av doseringen etter at et vaksineringsforsøk ble gjennomført der ulike mengder av inaktivert helvirus ILA-virus ble testet. Fullgod beskyttelse ble bare oppnådd ved høy dosering, noe som slår negativt ut på kostnadssiden for kommersialiseringen av en slik vaksine. 

– Vi så at i fisk som var beskyttet, ble ILA-virus i liten grad påvist, noe som indikerer at fisken enten ikke blir infisert, eller kvitter seg raskt med viruset. Graden av beskyttelse ble satt i sammenheng med mengden spesifikke antistoffer vaksinen induserte, sier Wolf.

Med tanke på virusvaksinene som finnes i dagens marked, er det svært gunstig å få utviklet en vaksine som kan gi bedre beskyttelse og spare oppdrettere for store økonomiske tap dersom de blir rammet av ILA utbrudd. 

Bidrar til utviklingen av ILA-vaksineregimer

Avhandlingen til Wolf bidrar til utvikling av ILA-vaksineregimer og til utvikling av et SAV-basert replikon som mulige vaksinevektor for Atlantisk laks. 

Videreutviklingen av et annet vaksinesystem basert på replikon, generering av virus- replikonpartikler (VRPs), fra SAV ble prøvd. Gjennomførbarheten av prinsippet ble demonstrert, men videre studier er nødvendig.