Se Elias Cianis tegne og fortelle om prosjektet her.

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ciani har i sitt forskningsarbeid sett på den nevroendokrine reguleringen av kjønnsmodning hos laks. Nevroendokrin er samspillet mellom nervesystemet og de endokrine kjertlene/organene som blant annet består av hypofysen, leveren og gonadene (testikler og eggstokker).

Liten laks med lur strategi

I arbeidet sitt har Ciani brukt dverghanner hos laks. Altså laksehanner som blir kjønnsmodne allerede som parr, ung laks som lever i ferskvann og enda ikke har nådd smoltifiseringsperioden.  Denne parren vandrer ikke ut i havet før de reproduserer.

Dverghannene har utviklet en interessant strategi ved å være små. De sniker seg inn på gytende, større laks og på den måten befrukter de eggene uten å måtte kjempe med store hanner eller bruke energi på parringslek med hunnene.

Kjønnsmodningen kan starte svært tidlig

Resultatene i doktorgradsarbeidet viser at kjønnsmodning hos dverghanner kan starte så tidlig som første høst eller seks måneder etter klekking, eller tidlig vår omtrent 12 måneder etter klekking.