Marinolje. Illustrasjonsfoto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.
Marinolje. Illustrasjonsfoto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.

Doktorgrad: Har funnet nye alger som kan erstatte fiskeolje

Doktorgradsarbeidet til Pia Steinrücken viser at nye kiselalgestammer vokser raskt og inneholder mer EPA enn det som er funnet tidligere. Disse kan muligens erstatte fiskeolje i fremtidens laksefôr.

Publisert

Universitet i Bergen (UiB) viser til at mikroalger vokser ved fotosyntese og danner grunnlag for alt liv i havet. Noen arter inneholder de essensielle og sunneomega-3 fettsyrene EPA og DHA, og kan derfor potensielt erstatte fiskeolje i produksjonen av fiskefôr og forskjelligekommersielle helseprodukter. Ved optimale vekstbetingelser med nok næringsstoffer, CO2 og lys samt passendetemperatur, kan mikroalgene vokse til høye konsentrasjoner og produseres i tonnevis.

Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-grad ved UiB, med avhandling på mikroalger med høyt marint fettinnhold. Foto: Privat.
Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-grad ved UiB, med avhandling på mikroalger med høyt marint fettinnhold. Foto: Privat.

For å redusere høyeproduksjonskostnader i forbindelse med en slik storskala dyrking av mikroalger, er det imidlertid viktig både å optimalisere produksjonsbetingelsene samt å finne nye mikroalger som vokser raskt og har et høyt innhold av de sunne omega-3 fettsyrene. Mikroalger som vokser naturlig ved lave temperaturer har vist høyt innhold av slik fettsyrer, blant annet for å opprettholde membranfluiditeten.

Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen “High-value fatty acids from microalgae - Bioprospecting and outdoor cultivation at northern latitudes”.

Doktorgradsprosjektet fokuserer på å undersøke potensialet til mikroalger fra kalde norske farvann til å produsere fettsyrene EPA og DHA. Nye mikroalgestammer ble isolert fra Arktis og norske fjorder for så å bli dyrket på laboratoriet for videre karakterisering. Flere kiselalgestammer viste seg å vokse raskt og inneholdt mer EPA enn det som er funnet tidligere.

- For de mest lovende isolatene ble det arbeidet videre med å finne de miljøbetingelsene som gir maksimal vekst og høyt innhold av de ønskede fettsyrene. Det viste seg at samspill mellom saltholdighet, næringstilgang og lysstyrke påvirket både veksthastighet og omega-3 innholdet. Forsøk med utendørs produksjon av nordlige og sørlige kiselalgestammer viste at værforholdene i Bergen er velegnet for EPA produksjon, men at opphavet til isolatene ikke var avgjørende, siden den sørlige algestammen viste seg å ha det høyeste EPA innholdet.

Avhandlingen konkluderer at mikroalger fra norske farvann har potensiale til å produsere verdifulle omega-3 fettsyrer og dermed bidra til en bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av de høyverdige fettsyrene EPA og DHA.

Personalia: 

Pia Steinrücken er født i 1985 og oppvokst i Basel i Sveits. Hun fullførte sin mastergrad i marin biologi ved Universitetet i Rostock, Tyskland i 2009.

Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i forskergruppen Marin Mikrobiologi ved UiB i samarbeid med Uni Research, i tilknytning til EU prosjektet MIRACLES. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Svein Rune Erga (UiB), Siv Kristin Prestegard (Uni Research/UiB), Hans Kleivdal (Uni Research/UiB), Jeroen de Vree (UiB) og Svein Mjøs (UiB).