Sigurd Handeland er seniorforsker ved Uni Research. Foto: Magnus Petersen.
Sigurd Handeland er seniorforsker ved Uni Research. Foto: Magnus Petersen.

Ser stort potensiale i lukket postsmolt-produksjon

Etter å ha undersøkt effekten av postsmolt produksjon i lukkede og semi-lukkede systemer i sjø, ser Sigurd Handeland i Uni Research en klar trend. Både lav dødelighet, god fôrfaktor og lite lus er gjengangere. - Vi kan kvitte oss med all luseproblematikk, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Handeland er seniorforsker ved Uni Research og har forsket på postsmolt-produksjon i semi-lukkede anlegg i sjø.

- Lukkede anlegg har samme produksjonspotensialet som åpne anlegg, sier Sigurd Handeland i innlegget sitt på Sunndalsøra, under konferansen "Fremtidens smoltproduksjon".

Han har sammenlignet data fra de ulike lukkede og semi-lukkede løsningene, Preline, Ecomerden og Neptune, med hensyn til lakselus, vekst og fôrfaktor. Undersøkelsen har gransket produksjonen i ulike områder i Norge, og sammenlignet med referansemerder i sjø.

Mindre i dødelighet, fôrfaktor og lusepåslag

Resultatene viser at 0-åringene vokste raskere i de lukkede og semi-lukkede anleggene, sammenlignet med de åpne merdene. I Neptun-anlegget på Molnes oppnådde fisken en størrelse på rundt 946g en måned før referanseanlegget, og det var lignende resultater for både Preline og Ecomerden.

- Grunnen er ganske enkel, det er høyere temperatur i dypvannet som pumpes inn i anlegget om vinteren, enn i åpne merder.

Ikke bare gikk produksjonstiden ned for alle anleggene, men også fôrfaktoren. På Neptun-anlegget gikk fôrfaktoren ned 11%.

- Det blir mindre mulighet for at fôret blir tatt av strømmen og forsvinner når anlegget er lukket, dermed får du en bedre fôrutnyttelse, forklarer Handeland.

Det kom også lignende resultater for dødelighet, og alle anleggene lå på rundt to prosent dødlighet.

- Det er meget bra overlevelsestall for en tidlig smoltfase, understreker forskeren.

Null lus for Preline

Undersøkelsen viste videre at alle anleggene lå under grensen på 0.5 voksne hunnlus per fisk, og hos Preline ble det ikke registrert en eneste lus.

- Vi kan kvitte oss med all luseproblematikk om det viser seg at denne teknologien fungerer så godt, også i fremtiden, sier forskeren.

Preline ga også en treningseffekt sammenlignet med de andre løsningene.

- I Preline-anlegget så vi i tillegg at systemet førte til at det vokste frem 3,8 ganger så mange små muskelceller enn hos den andre smolten. Ikke bare kan dette påvirke kvalitet og tekstur, men det kan føre til at den legger på seg raskere.

Ikke 100 prosent kontrollert studie

Handeland har tatt forhåndsregler når det gjelder helsestatus på fisken som ble brukt i undersøkelsen, men det er ikke en totalt kontrollert studie.

- Ideelt sett skulle vi gjerne hatt samme bemanning og helt lik fôring ved de tre ulike anleggene, men på denne skalaen, og i kommersiell produksjon generelt er det vanskelig, forklarer forskeren.

Spørsmålet mange stiller forskeren er om lukkede anlegg kan produserer like mye som åpne .

- Jeg mener svaret er ja. Disse resultatene viser konturene av hva man kan forvente av fremtidens lukkede og semi-lukkede løsninger.