En del av fangsten fra strandryddingen i Saltdal kommune.

40 ungdommer i felles innsats for renere strender

Elever fra Saltdal -og Fauske videregående gjorde store funn i en ryddeaksjon langs strandlinjene mot Fauske og Rognan i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Nesten 30 avfallsekker, bilhjul og et titalls brøytestikker var en del av avfallet som ble registrert i fangstboka.

Har forpliktet oss

I mai deltok om lag 40 elever fra Saltdal -og Fauske videregående i en samlet ryddeaksjon i Skjerstadfjorden. To hele dager ble satt av til å samle inn søppel fra strandlinjer mot Fauske og Rognan. Prosjektet ble igangsatt og finansiert av Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett, som ledet strandryddingen.

Alice Øksheim, daglig leder i Edelfarm.

- Vi har forpliktet oss til å hvert eneste år gjøre tiltak for å bekjempe marin forsøpling langs våre strandlinjer, forteller Alice Øksheim, daglig leder i Edelfarm AS.

For elevene ble fangsten stor. Fem områder ble på forhånd utpekt som hovedmål for ryddeaksjonen, som av naturlige årsaker drar med seg drivved og avfall gjennom havstrømmer.

- Mye plast, småtau og drikkeflasker, men også ting som du ikke tror du kommer til å finne. Veldig mange brøytestikker, sykkelhjul, bilhjul og leketøy, sier Nora Øren.

Nora Øren er elev på Fauske videregående skole, og har hatt kontakt med Wenberg Fiskeoppdrett på vegne av klassen sin. 

Hos Edelfarm deltok Saltdal videregående skole, som sammen med Fauske kunne skilte med en arbeidsstokk på om lag 40 elever. Totalt ble det fylt 26 avfallssekker, i tillegg til oljefat, sykkelutstyr, campingutstyr, husholdningsartikler, bilhjul, presenninger, sik-renner og hele 18 brøytestikker.

 Gjør grep for livet i havet

Strandryddingen registreres i offentlige kanaler, ment for å kartlegge ryddeaktivitet langs hele kysten i Norge. En del av ryddeaktiviteten er pålagt gjennom sertifiseringskrav, men Alice Øksheim og Edelfarm understreker at strandryddingen utgjør en betydningsfull del av driften.

- Vi må gjøre det vi kan for å ta vare på det som på mange måter er livsgrunnlaget vårt. For vi som jobber med havbruk og laks er det spesielt viktig for oss at vi tar vare på områdene våre, sier Alice Øksheim.

Øyvind fra Edelfarm var med på å lede strandryddingen, her med et bilhjul fra ryddingen.

Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett er en del av Salten Aqua-gruppen, som sammen med syv andre Salten-bedrifter har forpliktet seg til å bidra i kampen mot marin forsøpling i sine områder. Jarle Solemdal er administrerende direktør i Salten Aqua, og understreker viktigheten av å gjennomføre ryddetiltak lokalt.

- Alle bidrag hjelper, og det er et ansvar som vi mener ligger hos alle langs kysten vår. Vi får ryddet strendene våre lokalt, men vi får også 40 ungdommer som nå har erfaring med marin forsøpling, hvor det kommer fra og viktigheten av egen innsats, forteller Solemdal.

Videre opplyser Solemdal om at det kommer til å bli gjennomført flere ryddeaksjoner i Skjerstadfjorden og Bodøområdet i 2024.