«Egget» på lokaliteten i Romdalsfjorden.

Dette er erfaringene fra «Egget» hittil

Veksthastighet, fôrutnyttelse og fiskevelferden har utpekt seg i produksjonen i «Egget». - Vi er veldig glad for at alt vi har lært i piloten før oppskalering, sier Siri Vike i Ovum. 

Publisert Sist oppdatert

Prophylaxia har driftet det første Ovum E2000 pilot-Egget i Romsdalsfjorden siden høsten 2022. 

Fiskehelsedirektør Siri Vike i Ovum (tidligere Hauge Aqua) forteller til Kyst.no at det har vært to generasjoner med postsmoltproduksjon i «Egget» hittil.

- En sommer og en vinter produksjon, og resultatene har vært svært motiverende for oss i Ovum. Fasiten på om vår teknologi er vellykket måles i fiskens prestasjoner – og den har levert, sier hun.

Skal oppgraderes

Fiskehelsedirektør Siri Vike i Ovum er glad for erfaringene de har fått i pilotegget, og ser frem til at neste generasjon med fisk settes ut til sommeren.

For to uker siden kom pilotegget tilbake til Herde Kompositt i Ølve, der industribedriften skal gjøre noen oppgraderinger. 

- Egget skal gjennomgå en revisjon. Vi erfarte at deler av bunnseksjon burde justeres, så nå blir det ny bunnkopp som inkluderer bl.a. automatisk dødfisksystem, større innløp og bedre slamsug.

Arbeidet er ventet at skal ta noen måneder. 

- Lært og justert mye

Vike påpeker det er tre ting som utpeker seg fra produksjonen fra de to første generasjonene. 

- Veksthastighet, fôrutnyttelse og fiskevelferden har utpekt seg. I snitt bruker laksen fem-seks måneder i sjø for å bli 1 kg. I Egget er dette 3-4 måneder. I begge runder hadde vi en fôrfaktor på 0,86 og dødeligheten var på ca. 1, 2 prosent. Hovedårsaken til at det døde fisk i det hele tatt er at den hopper i egg-skallet og skader seg. 

Som et forebyggende tiltak har selskapet nå installert hoppeskjørt. 

- Den gode fôrutnyttelsen og fiskevelferden skyldes i hovedsak det stabile gode miljøet uten håndtering. Egget er et treningsstudio for fisken der vannhastigheten justeres etter økende fiskelengde, den har nok oksygen til fordøyelse og vekst, nok mat og det er ingen stressorer som lus, båttrafikk, predatorer mv. 

Selskapet benytter blant annet KI-kamera for å overvåke fisken og dokumentere velferdsparameter.

Vike sier de har lært og justert mye underveis.

Smoltmottak i «Egget», der alt utstyr henger i luften.

- Vi er veldig glad for at alt vi har lært i piloten før oppskalering. Verste dagen på Egget var da vi skulle ta ut fisken første gangen, da hadde vi ikke forberedt oss godt nok og benyttet utstyr som ikke var godt nok tilpasset. Men i andre runde hadde vi gjort nødvendige justeringer og vi mistet bare 45 fisk (0,1 %), opplyser hun. 

Slam

Noe som har overrasket selskapet, er mengden partikulært materiale som samles i slamfilteret.

- Vi samler opp mer enn teoretisk forventet med et tørrstoff innhold opptil 15 prosent. Dette skyldes nok en god hydrodynamikk og at vi har en fecesbindende fôrresept, forklarer Vike.  

Tredje generasjon

Vike sier de ser frem til å få fisk i Egget igjen, men det vil ta noen måneders tid før produksjonen skal i gang igjen, ettersom arbeidet med oppgraderingene pågår for fullt hos industribedriften Herde Kompositt. 

- Planen er at tredje generasjonen med fisk skal settes i egget til sommeren, opplyser hun.