Kristin Ramsli, driftstekniker på anlegget. Foto Tone Molnes
Kristin Ramsli, driftstekniker på anlegget. Foto Tone Molnes

Elektrisk torsk på Davik

Gadus Group har i løpet av april koblet sitt oppdrettsanlegg, for torsk, til landstrøm i samarbeid med Eid elektro.

Publisert

Den siste tiden har det vært høy aktivitet både på land og i vann utenfor Davik. Der har det vært jobbet iherdig for at anlegget Svartekari skal kobles opp til strømnettet. Dette har vært et samarbeid mellom Gadus Group som driver anlegget, Eid Elektro som har gjort arbeidet og netteier Linja AS.

- Vi valgte Eid Elektro som installatør da de er en lokal leverandør, sier samfunns- og myndighetskontakt i Gadus, Falk Øveraas.

- Vi er også selvsagt veldig glad for at netteier Linja AS har vært med på laget, og vært svært behjelpelige i denne prosessen, påpeker han.

Fra dieselaggregat til elektrisk strøm

Elektrifisering av anlegg er viktig for Gadus av flere grunner. For det første sier selskapet dette er et steg i en bærekraftig retning hvor de går over fra bruk av dieselaggregat til elektrisk strøm.

- Ikke bare fører dette til mindre utslipp, men det gir også mindre støy, mindre vedlikehold og større forutsigbarhet for driften, legger de til.

T.v Lewinsen Ignesias, t.h Tore Solheim, begge elektrikere for Eid Elektro. Foto Eid elektro
T.v Lewinsen Ignesias, t.h Tore Solheim, begge elektrikere for Eid Elektro. Foto Eid elektro

- Kysten står framfor en storstilt elektrifisering, og det er flott når parter sammen finner løsninger som bidrar til klimaløsningene, sier Christin Hagevik Aare, seniorrådgjevar kommunikasjon i Linja.

Installasjonsleder Asle Ronny Henden i Eid Elektro sier selskapet har lang erfaring med å elektrifisere oppdrettsanlegg og de er svært godt fornøyde med å få samarbeide med Gadus Group.

Linja AS, som er netteier, har etablert ny 1000 V nettstasjon på land.

Asle Ronny Henden – installasjonsleder Eid Elektro. Foto: Eid Elektro
Asle Ronny Henden – installasjonsleder Eid Elektro. Foto: Eid Elektro

Bygger om aggregat

Eid Elektro har levert landstrømskabel fra nettstasjonen på land og ut til flåten. På flåten har Eid Elektro levert en 500 kVA 1000/400 V trafo, ny hovedtavle og stått for nødvendig oppkobling. Eksisterende aggregat blir bygget om og blir stående som backup til landstrømmen.

- På torskeanlegg er det brukt en del lys under vannoverflaten for å lysstyre fisken, vi er derfor avhengig av at anlegget alltid har tilgjengelig energi. Dette sikrer vi nå med hjelp av fra Eid Elektro. Vår ambisjon er videre at alle våre anlegg skal være koblet opp til landstrøm, og at dette skal gjøres så fort som mulig etter at anlegget tas i bruk, sier Øveraas avslutningsvis.