Illustrasjonskisse av konseptet Salmon Zero, der de vil produsere fisk kontinuerlig på lokaliteten i lukkede tanker i sjø. Smolten settes først i det lille betongmerden, og blir videreført ettersom den vokser. Illustrasjonsfoto: Eide Fjordbruk.

Eide Fjordbruk påklager avslag nr 2 innen utviklingstillatelser

Eide Fjordbruk vil påklage avslaget de fikk av Fiskeridirektoratet på utviklingskonseptet «Salmon Zero».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», og fikk avslag på alle tre omsøkte tillatelser.

Sondre Eide, sier familieselskapet vil klage på avslaget de fikk på Salmon Zero-konseptet. Foto: Therese Soltveit.

Sondre Eide sier i en kort melding til kyst.no at de er uenige i det avgjørende punktet i vedtaket til Fiskeridirektoratet om deres utviklings-konsept "Salmon Zero", og vil derfor påklage vedtaket.

Konseptet er beskrevet som en lukket produksjon med resirkuleringsteknologi hvor produksjonen skal skje i sjø, mens hoveddelen av resirkulering- og vannbehandlingssystemer vil være plassert på land. I følge søknaden skal anlegget vil være modulbasert og kunne skaleres opp eller ned etter behov.

Andre avslag

Fristen for å sende inn søknad om utviklingstillatelser gikk ut for flere uker siden, og Eide Fjordbruk har totalt søkt om ni utviklingstillatelser på de to ulike konseptene Framsyn og Salmon Zero.

Eide Fjorbdruk mener Salmon Zero er fremtidens lukkede matproduksjon i sjø og påklager avslaget til Fiskeridirektoratet. Illustrasjon Eide Fjordbruk.

Men selskapet fikk tidligere også avslag på Framsyn-konseptet, og har påklaget også denne avgjørelsen.

Les mer om konseptet «Framsyn» her.