Eide Fjordbruk vil kjøpe forskningsfasiliteter i sjøen for bl.a. nye råvarer Nordfjord. Foto: Nordfjord Forsøksstasjon - Norsk Marin Fisk Norsk Marin Fisk
Eide Fjordbruk vil kjøpe forskningsfasiliteter i sjøen for bl.a. nye råvarer Nordfjord. Foto: Nordfjord Forsøksstasjon - Norsk Marin Fisk Norsk Marin Fisk

Eide Fjordbruk kjøper selskap for over 100 millioner

Eide Fjordbruk har kjøpt over 90 % av aksjene i Norsk Marin Fisk AS, som blant annet eier FoU- oppdrettsselskapet Nordfjord Forsøksstasjon AS.

Publisert

Eide Fjordbruk AS skriver i en pressemelding at de har avtalt med de selgende aksjonærene som eier mer enn 90 % av aksjene, å betale kr 6 per aksje. Aksjonærer som så langt ikke har sluttet seg til avtalen vil bli tilbudt samme pris. Det er totalt utstedet 21 303 188 aksjer i Norsk Marin Fisk AS fordelt på om lag 50 aksjonærer. Totalprisen vil dermed havne på ca 126 millioner kroner. 

- Dette er en viktig og strategisk investering som forbedrer vår posisjon som en framtidsrettet matprodusent av laks innen bærekraft, teknologi og kvalitet, sier Sondre Eide i pressemeldingen. 

Han sier det var avgjørende at Nordfjord Forsøksstasjon AS har kommet langt innen forskning på bruk av nye bærekraftige fôrressurser som fermenterte vegetabilske råvarer, tare- og innsektmel.

Eide påeker at 95 % av klimautslippene knyttet til lakseproduksjon er knyttet til fôret.

- Vi har stor tro på at klimaavtrykket fra fôr og fôrråvarer kan reduseres kraftig framover.

Eide Fjordbruk er også for tiden i ferd med å lansere Salmon Zero som en egen merkevare med karbonnøytrale lakseprodukter. Ifølge selskapet selv, er de verdens første selskap som er sertifisert produsent av karbonnøytral oppdrettslaks.

- Vi ser at markedet etterspør, og er villige til å betale for, økte krav til kvalitet og forbedrede produksjonsmetoder. Oppkjøpet passer perfekt for Eide Fjordbruk AS. For oss er det avgjørende å være en pådriver for å utvikle næringa i ytterligere klimavennlig retning. Laksen har allerede et lavt karbonavtrykk sammenlignet med andre animalske proteinkilder, men i fremtida skal vi få dette karbonavtrykket ytterligere ned.

Fakta:

  • Norsk Marin Fisk AS driver med oppdrett av fisk og tilgrenset virksomhet, direkte og gjennom de heleide datterselskapene Nordfjord Torsk AS og Nordfjord Forsøksstasjon AS. Nordfjord Forsøksstasjon AS er innehaver av 2 FoU-tillatelser til oppdrett av laks og ørret knyttet til virksomhet i Nordfjord i Vestland. Konsernet har 10 ansatte hvorav 7 heltidsansatte og 2 deltidsansatte. I 2019 omsatte konsernet for 39 millioner kroner.
  • Eide Fjordbruk AS er et 100% familieeid oppdrettsselskap med hovedkontor i Bjørnafjorden kommune. Eide-konsernet er innehaver av 8 ordinære tillatelser for oppdrett av laks og ørret og har virksomhet i Hardangerfjorden, Osterfjorden og Fensfjorden i Vestland. Konsernet har i tillegg to egne settefiskanlegg og visningskonseptet Salmon Eye som etter planen skal åpnes i 2021. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på om lag 820 millioner kroner og 46 tilsette.