En av Eidesvik Laks sine lokaliteter.
En av Eidesvik Laks sine lokaliteter.

ILA-mistanke hos Eidesvik Laks

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Smal Skar i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Eidesvik Laks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert

Eidesvik Laks AS varslet Mattilsynet 19. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Smal Skar.

Lokalitet Smal Skar.
Lokalitet Smal Skar.

- Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i meldingen.

Mattilsynet skriver videre at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Se lokaliteten på kart her.