Lokalitet Smal Skar i Stavanger kommune. Kilde: Barentswatch

ILA påvist hos Eidesvik Laks

Det er påvist ILA ved lokaliteten Smal Skar i Stavanger kommune i Rogaland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Eidesvik Laks AS varslet Mattilsynet 19. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Smal Skar. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 21. juli tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuelt verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 28. juli på grunnlag av histopatologiske funn som kan sees ved tidlig stadium ILA, påvisning av deletert ILA virus ved hjelp av realt time RT – PCR og sekvensering og positive immunhistokjemi test for ILA – virus på samme individ. Analysene er utført av Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten Smal Skar ligger i overvåkningssone i ILA kontrollområde i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland. Dette er en sone opprettet rundt 30036 Jørstadskjera og 11913 Kjeahola i november 2019.

Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.