Investeringsbudsjettet ligger på i overkant av 2 milliarder kroner. Da mener Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Maritime at utviklingsprosjektet innebærer en betydelig økonomisk risiko. Derfor mener de at de trenger flere enn de 6,6, tillatelsene de har fått innvilget. Illustrasjon: Holmøy Maritime AS

Anker vedtak om utviklingstillatelser

- Dersom vedtaket blir stående, og vi bare får tildelt 6,6 tillatelser til gjennomføring av utviklingsprosjektet, vil vi ikke ha tilstrekkelig risikoavlastning til å kunne gjennomføre prosjektet. Nå setter CEO i Holmøy Holding, Knut Roald Holmøy, sin lit til den nye regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratets vedtok 20. oktober i år at Eidsfjord Sjøfarm AS (ved Holmøy Maritime AS) sitt utviklingsprosjekt Eidsfjord Giant skulle få 6,6 av 17 omsøkte utviklingstillatelser.

- Etter en grundig gjennomgang av Fiskeridirektoratets vedtak har vi besluttet å anke vedtaket, sier CEO i Holmøy Holding, Knut Roald Holmøy i en pressemelding.

Han mener knapt en tredjedel av det de søkte om ikke er nok til å kunne realisere prosjektet.

- Vi er skuffet over at vi ikke har fått tilstrekkelig med utviklingstillatelser for å gå i gang med prosjektet. Dersom vedtaket blir stående, og vi bare får tildelt 6,6 tillatelser til gjennomføring av utviklingsprosjektet, vil vi ikke ha tilstrekkelig risikoavlastning til å kunne gjennomføre prosjektet. Både på grunn av størrelsen på investeringsbudsjettet som ligger i overkant av 2 milliarder kroner, og at fisk fra utviklingstillatelsene skal flyttes over på våre kommersielle tillatelser, innebærer utviklingsprosjektet en betydelig økonomisk risiko for oss, påpeker Knut Roald Holmøy

Han mener prosjektet oppfyller intesjonenen med ordningen. 

- Jeg mener at vårt prosjekt Eidsfjord Giant representerer en innovasjon som næringen blir bedt om å levere på. Eidsfjord Giant er en ny produksjonsform med bruk av ny teknologi der vi sikter høyt med tanke på bærekraft. Jeg mener Eidsfjord Giant treffer målet om at Norge skal lede an utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring, sier han videre.

At det er kommet nye koster i regjeringskontorene ser han på som en fordel.

- Jeg er optimistisk. Vi har fått en ny regjering som er tydelig på at næringen skal utvikles og at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring. Jeg mener at Eidsfjord Giant treffer dette 100 prosent og gjennom anken ber vi sånn sett om å få bidra til at Norge når sine mål, sier han.

Blir prosjektet en realitert vil de også bruke mest mulig norske leverandører. 

- Vi har brukt det fremste miljøet i Norge på utvikling av prosjektet gjennom Kongsberg Maritime. Dersom vi skulle komme i posisjon for å realisere prosjektet er det et mål for oss om størst mulig norsk teknologi og leveranse. Giant vil skape aktivitet for mange rundt om i landet under byggingen, og når prosjektet er ferdig vil det representere mange attraktive helårige arbeidsplasser i sjømatnæringen. Vi er klar til å gå i gang om anken fører frem, sier Holmøy.