Reinsnesøya lokaliteten hvor det ble satt ut storsmolt på 840 gram. Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

Tror ikke andre har satt ut så stor smolt før

Eidsfjord Sjøfarm har satt ut sin største smolt noensinne. Fisken de satt ut nå i mai, kan slaktes allerede på denne siden av årsskiftet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet har sammen med smoltleverandør Sisomar hatt en bevisst strategi på å korte ned produksjonstiden for laksen i sjø. 

Daglig leder Roger Simonsen sier til Kyst.no at de nylig har satt ut vårsmolt på lokaliteten Reinsnesøya som ligg i Sortlandsundet i Sortland kommune. 

Daglig leder Roger Simonsen og produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen er begge enige om at storsmolt er veien videre og er spent på hvordan den store smolten på 840 gram vil klare seg i sjøen de neste månedene. Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

- Vi har satt ut 100 000 laks på hele 840 gram. Det har vi gjort i en enkelt merd, hvor det fra før er stor smolt, men av mindre størrelse, sier han. 

Historisk vårutsett

Simonsen sier de ikke kjenner til noen andre oppdrettere som har satt ut så stor smolt før, og mener dette blir en spennende tid fremover. 

- Dette er første gang vi setter ut såpass stor fisk, og er noe helt nytt for oss. Så det var en historisk dag for oss i Eidsfjord sjøfarm. Det blir nok litt prøving og feiling fremover, men det ser vi frem til.

Produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen skyter inn og sier det er en milepæl for dem som selskap å sette ut så stor smolt.

Lokaliteten Reinsnesøya, ligg i Sortlandsundet i Sortland kommune, hvor Eidsfjord Sjøfarm har satt ut vårsmolt på over 800 gram. Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

- Denne smolten kan ta produksjonen vår til et helt nytt nivå, og er en helt annen måte å drive frem fisken på. Vi har fra før satt ut smolt på 400 gram og har gjort gode erfaringer med det, og ser nå frem til å erfare mer om storsmolt produksjon. 

De påpeker at alt tilsier at dette blir en bra produksjon.

Les mer om Sisomar sine smolterfaringer, og hvordan produksjonen av storsmolten har gått til her. 

Lav tetthet

Utsettet sier han har gått svært bra. 

- Fisken vi fikk av Sisomar var lytefri og av god kvalitet. Vi var jo veldig spent på hvordan utsettet skulle gå, ettersom smolten var så stor. Utfordringen er jo å få fisken trygt fra smoltanlegget til båten. Men det har gått over all forventning. Det var jo litt nerver med tanke på lossing, trenging og pumping, men det gikk veldig bra og fisken spiste fôr med en gang, forteller han fornøyd. 

Da de skulle sette ut fisken, valgte de å kjøre to runder med lav tetthet for å forsikre seg om at fisken ikke stresset og samtidig ta ned risikoen for dødelighet. 

Eidsfjord Sjøfarm AS:

  • Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet, og er en av eiene til smoltselskapet Sisomar.  
  • Oppdretteren har 11 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner, lokalisert i Nordland og Troms, og har ni lokaliteter i drift. 
  • På årsbasis produserer selskapet om lag 15 000 tonn laks.
  • Det er totalt 32 fast ansatte, og administrasjonen sitter på Sortland i Nordland.

De to påpeker at de må også forholde seg til produksjonsplanen de har fastsatt, og MTB`en de har tillatelse på.

- Vi vil jo ikke ha all fisken like stor, vi vil ha et differensiert utsett og det har vi nå mulighet for, sier Reinholdtsen.

Kortere produksjonstid

De to er svært fornøyde med nå et av de viktige målene selskapet har satt seg, og forteller at oppdrettsselskapet har over flere år sammen med smoltprodusenten Sisomar hatt en bevisst strategi på å øke størrelsen på smolten, og korte ned produksjonstiden i sjø.

Illustrasjonskart over lokaliteten Reinsnesøya. Kilde: Barentswatch.

- Dette er en klar satsing vi har gjort og fått til sammen med smoltprodusenten Sisomar, som har laget en egen storsmoltavdeling. De er kommet langt på vei med produksjon av storsmolt og gjør en fantastisk god jobb med å levere større og større smolt av god kvalitet til oss, sier Simonsen, og legger til at de nå ser resultatene av den gode innsatsen som er lagt ned over flere år. 

Reinholdtsen opplyser at de ser for seg en produksjonstid på 6-8 måneder, som tilsier at fisken som ble satt ut 1.mai er slakteklar i slutten av 2018.

Brønnbåten Novatrans tok seg av transporten av storsmolten på 840 gram levert til Eidsfjord Sjøfarm. Her ser du lasting hos Sisomar. Foto: Sisomar.

- Å få en kortere produksjonstid gjør jo at laksen ikke er så eksponert for lusepåslag, som gjør at vi kan minimerer antall avlusinger og den typen problematikk, sier han. 

Bare fordeler

Satsingen de har gjort, sier de er for å utnytte lokalitetene bedre, samt utnytte potensiale i forhold til MTB og holde nede tallet på antall lusebehandlinger. 

- Med større smolt, og kortere produksjonstid i sjø, får vi en hurtigere omsetning. Kort tid i sjø er det vi ønsker. Vi har løftet oss betydelig på bare ett år i forhold til produksjonstid av laksen vår, med satsingen vi har gjort på storsmolt. Så vi ser bare fordeler med satsingen, sier de fornøyd. 

Storsmolten som er satt ut de siste årene, har selskapet sett at har vokst veldig bra.

- Vi har jo fått slaktefisk i tider der vi tidligere ikke hadde noe laks å slakte. Så det er jo fantastisk og sysselsetter jo slakteriene mer også, sier de to avslutningsvis.