Illustrasjon: Eirik Svendsen/Andreas Bekkevoll, SINTEF Ocean

Nytt kontrollrom-konsept for havbruk

JM Hansen Installasjon og Sintef Oceans forskingsprosjekt REMOTE, ser på muligheten for å utvikle et nytt kontrollrom til bruk ved fjernoperasjon av oppdrettsanlegg. Nå foreslår det et nytt konsept.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I jakten på den optimale kontrollromsløsningen, har forskerne satt seg inn i hva som finnes i dag. Eirik Svendsen, forsker i Sintef Ocean, presenterte konseptet under Teknas Habrukskonferanse i Trondheim. Der la han eksempelvis frem systemet for en brønnbåt.

Eirik Svendsen, forsker Sintef Ocean under Teknas Havbrukskonferanse. Foto: Katarina Berthelsen.

- Båten har flere frittstående system om bord, hvor systemene må oppdateres hver for seg. Et av kontrollrommene vi fikk tilgang til, hadde for eksempel åtte mus, tre tastatur og 15 skjermer. Nødstopp for systemet befinner seg bak skjermene.

- Dette er ikke optimalt, konstaterer forskeren.

Resultatet fra REMOTE er et konsept med mål om å standardisere datafangst på tvers av anlegg, som samler inn data som kan analyseres og prosesseres til informasjon. Presentasjon av informasjon skal gjøre slik at brukergrensesnittet og arbeidsstasjonen plasserer operatøren så "nær anlegget" som mulig, uten å fysisk være tilstede, i et godt arbeidsmiljø.

Utarbeidet flere forslag

Som en del av prosjektets samarbeid med NTNU, har det blitt utarbeidet flere forslag til konseptuelle brukergrensesnitt. Et av disse består av tre skjermer, med kontinuerlig oppdatering av input. Dette fordeles mellom en skjerm for selskapsnivået, som inneholder administrativ strategi og dokumentasjon, en for anleggsnivået, og en for detaljert informasjon per merd.

Arbeidsstasjonen i konseptet er utformet om en slags kuppel, eller dom, som gjør det mulig å trekke seg tilbake så operatørene får et skjermet arbeidsmiljø, samtidig som de kan ha diskusjoner og erfaringsutveksling utenfor.

Håper nytt system bidrar til standardisering

Svendsen forteller han håper arbeidet med det nye konseptet, kan bidra til en bevisstgjøring rundt behovet for standardisering av datafangst i oppdrett, slik at det kan bli mulig å sammenligne status og drift på lokaliteter. Han ønsker også at kommunikasjon mellom merd og land skal blir bedre, men legger også til at ikke alle røktere er like positive til kontrollrom på land.

- De likte ikke tanken om å bli "overvåket" på jobb, forklarer Svendsen.

Slik kan fremtidens kontrollrom bli seende ut. Illustrasjon: Eirik Svendsen/Andreas Bekkevoll, SINTEF Ocean.

Forskeren håper allikevel et nytt konsept skal kunne gi bedre utnyttelse av innsamlede data, og økt forståelse ved fjernoperasjoner av oppdrettsanlegg.

- Det er mange fordeler med dette, men den største vil jeg si er den forventede innsikten og kontrollen over produksjonen under forutsetning av at teknologigapet vi ser i prosjektet kan fylles.

Svendsen forteller avslutningsvis at konseptet ikke vil bli testet ut som del av prosjektet.

- Det blir opp til medlemmene i konsortiet å ta tak i resultatene og ta det videre til realisering, sier han.

Rom for bedre arbeidsmiljø 

Fra nåværende operasjonsrom på land, meldte brukerne tilbake om misnøye knyttet til fysiske forhold og brukergrensesnitt. Kontrollrommene inneholder gjerne mange skjermer, som gjør det vanskelig å skaffe seg et helhetlig bilde av situasjonen, og gjøre objektive beslutninger basert på presenterte data. Operatørene er i dag derfor helt avhengige av sin subjektive erfaring, kjennskap til fisken og forholdene på lokalitetene de har ansvaret for. Som en kommentar fra en av brukerne ga Svendsen følgende beskrivelse:

- Jeg har så mye data, men ingen informasjon.

I tillegg ble det sett eksempler på kontrollrom hvor det ble produsert mye støy og varme i rommet, noe som resulterte i dårlige arbeidsforhold. For å lage gode ergonomiske løsninger i det nye kontrollromskonseptet, er SBS (Scandinavian Business Seating) med i prosjektet.

  • Prosjektets eier er JM Hansen Installasjon i Tromsø. Øvrige deltakere i prosjektet er SBS (Scandinavian Business Seating), Salmar Nord, Nordlaks og NTNU. Prosjektet finansieres av RFF Nord.
  • Prosjektet er i utgangspunktet et toårig prosjekt. Selve prosjektarbeidet er ferdig, med noe forsinkelse med den faglige sluttrapporteringen. Planen er nå å bli ferdig til jul.
  • Konseptet som helhet er utviklet i fellesskapet som utgjør konsortiet. Dette inkluderer røktere, operatører og teknisk personell fra henholdsvis Nordlaks og Salmar, teknisk personell fra JM Hansen og personell med ergonomikompetanse fra SB Seating.
  • NTNU v/professor Thomas Porathe har sammen med sine studenter i interaksjonsdesign og SINTEF Ocean utarbeidet brukergrensesnittene, hvor kun et ble presentert på konferansen.
  • SINTEF Ocean har foreslått totalkonseptet basert på tilbakemeldingene og de øvrige resultatene i prosjektet.