Den sterke etterspørselsveksten etter ferdigpakkede produkter gir en ny mulighet for videreforedlingsindustrien både i Norge og internasjonalt, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet status: Prisfallet for laks begynner å flate ut - flere positive trekk å spore

Norges Sjømatråd med ny statusoppdatering torsdag 23. april.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er en sterk etterspørselsvekst etter ferdigpakkede produkter i markedene nå. Dette gir en ny mulighet for videreforedlingsindustrien både i Norge og internasjonalt. Norsk fisk som for eksempel laks og torsk er ettertraktet råstoff til produksjon av emballerte produkter for salg i dagligvarehandelen, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Etter en meget turbulent periode ser vi at prisfallet for laks begynner å flate ut. Fortsatt er det stor reduksjon i salget til enkeltmarkeder, men samtidig der er flere positive trekk å spore, sier Aandahl.

- Totalt økte eksporten av fersk hel laks til Asia som region med 12 prosent. Vi ser en bedring i logistikken til for eksempel Kina som fører til økt eksport av fersk hel laks på 137 prosent til 837 tonn i uke 16. Andre markeder som har en positiv trend er Hong Kong, Taiwan og Sør-Korea. Dette er markeder hvor hjemmekonsumet av norsk laks mer enn kompenserer for bortfallet av restaurantkonsumet, sier Aandahl.

- Etter tre uker med høyere eksport enn tilsvarende uker i fjor, ser vi at det kinesiske markedet for fullt er tilbake for norsk laks. Ettersom Kina går mot en normalisering i aktivitetsnivå og etterspørsel, ser vi ikke noe grunn til at denne utviklingen ikke skal fortsette, sier fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen.

- Også i markeder i EU ser vi lignende tendenser som i Asia. Norge har eksportert mer norsk laks til Spania og Storbritannia de siste ukene. I begge disse markedene ser vi at laks tar en større andel av det totale sjømatkonsumet. Det vil si at det er stadig flere som velger laks, sier Aandahl.

Eksport av fersk hel laks uken etter påske. Klikke for større. Kilde: Norges sjømatråd.

Basert på paneldata fra Kantar ser vi at det i Spania var en vekst i hjemmekonsumet av laks målt i volum på 12 prosent, mens verdien økte med 21 prosent i perioden uke 9 til uke 12. I Storbritannia økte laksen med 18 prosent målt i volum, mens verdien økte med 20 prosent samtidig som sjømatkategorien totalt økte med 7 prosent målt i volum og økte med 11 prosent målt i verdi.

I Frankrike økte hjemmekonsumet av laks 21 prosent i volum, men sjømat totalt økte med 11 prosent, i samme periode. Fryst filet av torsk økte med 49 prosent.

- Vi observerer at laksen får økt hylleplass i butikk, samtidig som en del ferskfiskdisker opererer med redusert kapasitet, sier Trine Horne, Sjømatrådets fiskeriutsending til Frankrike. Enkelhet står sterkt, og økt tilgjengelighet av ferdigprodukter av både torsk og laks bidrar til at hjemmekonsumet øker. Sterkest vekst ser vi for fryste produkter. Både lakse- og torskeproduktene øker mer enn sjømatkategorien generelt. I denne perioden har Sjømatrådet gjennomført skrei-kampanje med utsendt kampanjemateriell til over 4000 butikker, i tillegg til god synlighet på tv, print og i sosiale medier, sier Horne.

- Til USA ser det ut til at eksportvolumet av fersk filet av laks har stabilisert seg på samme nivå de siste ukene. Forrige uke var det 331 tonn fersk filet av laks som ble eksportert til USA. Samtidig har eksporten av fersk hel laks blitt redusert kraftig som følge av bortfall av restaurantsegmentet og ser ut til å ha stabilisert seg. Forrige var eksporten av fersk hel laks på 86 tonn. Dette gjenspeiler også den flyfraktkapasiteten som er tilgjengelig mellom Europa, primært London og Amsterdam, og USA. Det er samtidig ikke noe tvil om at fraktkapasiteten setter begrensninger på eksportmuligheten til USA, sier Egil Ove Sundheim, Sjømatrådets fiskeriutsending til USA.