Sjømateksporten hadde i mars måned en nedgang på 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Illustrasjonsfoto av laksedisk i Italia.

Nedgang i laksevolum - men ørreten gjorde det godt

Norge eksporterte sjømat for 40,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

- Takket være en svak norsk krone og høye priser var det vekst i eksportverdien i januar og februar. I mars avtok imidlertid valutaeffekten, samtidig som det har vært volumfall for en rekke arter i årets første tre måneder. Resultat ble en verdinedgang i sjømateksporten i første kvartal, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding. 

- Tre sammenhengende år med eksportrekorder viser tydelig at norsk sjømat er ettertraktet ute i verden. Selv om vi nå ser en liten nedgang, må det ikke være tvil om at det går godt i sjømatnæringen, den er fortsatt en av våre største og viktigste eksportnæringer, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Stopp i verdiveksten etter tre år

I februar hadde norsk sjømateksport hatt en tre år lang sammenhengende verdivekst, sammenlignet med samme måned året før. I mars ble denne rekken brutt. Da falt eksportverdien med 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Mens lakseprisen økte kraftig i mars i fjor, har vi ikke hatt en tilsvarende utvikling i samme måned i år. Samtidig var påsken tidligere i år, noe som gjorde at det var færre arbeidsdager i mars i år enn i fjor. Begge disse faktorene påvirket eksportverdien, forklarer Chramer.

Avtagende matvareinflasjon

En svakere norsk krone, kombinert med høy matvareinflasjon globalt, har bidratt til å løfte norsk sjømateksport til stadig nye høyder de siste årene. Nå har imidlertid matvareinflasjonen avtatt.

- Ifølge matprisindeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har det vært et fall i globale matvarepriser på over ti prosent i de siste tolv månedene. Lavere matvarepriser har nok også bidratt til å dempe prisutviklingen på norsk sjømat i første kvartal, sier Christian Chramer.

Vekst til EU-markedet

Nok en gang var det Europa og det viktige EU-markedet som kjøpte mest norsk sjømat i årets tre første måneder.

Totalt ble det eksportert norsk sjømat for 23 milliarder kroner til EU i første kvartal. Det er en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksport av norsk sjømat hittil i år fordelt på fiskeri og havbruk.

Volumvekst og verdirekorder

Første kvartal ga verdirekord for kvalitetsmerket skrei, snøkrabbe og ørret.

- Volumet for disse tre artene er betydelig større enn tidligere år, noe som har bidratt til å løfte eksportverdien, sier Christian Chramer.

Norge eksporterte sjømat til totalt 137 land i første kvartal. Det er syv flere enn i samme periode i fjor. Polen, Danmark og USA var de største markedene for norsk sjømateksport i første kvartal.

Norge eksporterte sjømat for 13,6 milliarder kroner i mars. Det er en nedgang på 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

Oversikt over de ti største eksportmarkeder for sjømat hittil i år.

Fall i volum og verdi for laks

Norge eksporterte 246 560 tonn laks til en verdi av 27,9 milliarder kroner i første kvartal. Verdien falt med 709 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Volumet falt med 6 prosent. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i første kvartal

- Verdifallet for laks skyldes først og fremst redusert produksjon og lavere slaktevolum. Årsaken er blant annet lavere sjøtemperaturer sammenlignet med samme periode i fjor. Økt eksport av filet på bekostning av hel fisk bidrar også til volumfallet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Svenskene spiser mer laks

Lakseeksporten til Sverige fikk seg et verdimessig løft i første kvartal. Spesielt er økningen stor for fryst filet.

- Vi ser at svenske konsumenter spiser mer laks igjen, og trenden er definitivt positiv. Framfor alt kjøper de mer fryst laks til hjemmekonsum. Det er gledelig og skyldes nok i første rekke at mange ønsker å spise sunnere, sier Manager Sverige i Norges sjømatråd, Charlotte Rapp.

Eksportverdi for laks hittil i år siste ti år.

Størst verdivekst til Danmark

Danmark hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 142 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Danmark endte på 24 022 tonn, noe som er 8 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

Slik var lakseeksporten i mars

Norge eksporterte 81 900 tonn laks til en verdi av 9,3 milliarder kroner i mars. Verdien falt med 1,8 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med mars i fjor. Volumet falt med 12 prosent sammenlignet med mars i fjor

Rekordkvartal for ørret

Norge eksporterte 13 942 tonn ørret til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartalVerdien økte med 273 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor- Det er en vekst i volum på 39 prosent. Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i første kvartal.

- Økt satsing på ørret har gitt vekst i produksjonsvolum og eksportvolum i årets tre første måneder. Mens det var vekst for fersk filet for laks, er det fersk hel fisk som øker for ørret, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 4 700 tonn ørret til en verdi av 488 millioner kroner i mars- Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med mars i fjor. Det er en vekst i volum på 18 prosent.

Størst verdivekst til Ukraina

Ukraina hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 218 millioner kroner, eller 407 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 3 076 tonn, noe som er 374 prosent høyere enn første kvartal i fjor

Oppdrettstorsk

Fersk oppdrettstorsk økte 6 prosent i volum, eller 180 tonn, til totalt 3 250 tonn. Eksportverdien økte med 23 prosent, til 180 millioner kroner.

- Målt i verdi sto oppdrettstorsk for 15 prosent av eksporten av fersk torsk i første kvartal. Oppdrettstorsk utgjorde 40 prosent av eksportverdien av fersk torsk til Spania i første kvartal, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Norge eksporterte 7 500 tonn fersk torsk til en verdi av 481 millioner kroner i marsVerdien falt med 160 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med mars i fjor. Volumet falt med 33 prosent sammenlignet med mars i fjor.