Laks var i særklasse den største arten i den norske sjømateksporten i 2021. Det ble et svært sterkt år, med rekord både i volum og verdi. Illustrasjonsfoto: Colorbox.
Laks var i særklasse den største arten i den norske sjømateksporten i 2021. Det ble et svært sterkt år, med rekord både i volum og verdi. Illustrasjonsfoto: Colorbox.

Tidenes beste år for norsk sjømateksport: - Laks var i særklasse

Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i både volum og verdi og tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag – året rundt.

Publisert

- 2021 ble nok et eventyrlig eksportår for norsk sjømat. Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkter som hele verden vil ha - også i krisetider. Det har resultert i etterspørselsvekst, rekordvolum og en total eksportverdi som Norge aldri har opplevd før. Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste fremtidsnæringer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Mange rekorder

Sjømateksporten 2021 bød på mange rekorder. Her er noen av dem:

 • For aller første gang passerte det totale eksportvolumet 3 millioner tonn.
 • Verdiøkningen var på hele 15,1 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, sammenlignet med året før.
 • Den gamle verdirekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble slått med 13,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent.
 • I desember ble det eksportert sjømat for 12 milliarder kroner. Det er ny rekord for denne måneden.
 • Det ble en solid eksportrekord for blant annet laks, kongekrabbe, snøkrabbe og makrell.

Fantastiske resultater

- Gjennom et utfordrende år har sjømatnæringen levert fantastiske resultater. Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen. Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Viktig med trygge rammebetingelser og god markedsadgang

Til tross for at 2021 unektelig ble et år med mange rekorder, understreker Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen at verdikjeden i ulik grad har fått ta del i den eventyrlige norske eksportveksten.

- Vi skal være forsiktige med å tolke «eksportvekst» som «økt lønnsomhet» for alle. Utfordringer med markedsadgang og økte kostnader knyttet til drift, innkjøp og distribusjon førte til svekkede marginer i deler av næringen i fjor. For å kunne utvikle, investere og fortsatt være en ledende sjømatnasjon, trenger næringen trygge rammebetingelser og god markedsadgang, sier Renate Larsen.

Sjømat treffer tidsånden

Sjømat er den av Norges store eksportsektorer som har hatt størst vekst. På 10 år har verdien mer enn doblet seg, fra 47,7 milliarder kroner i 2012 til 120,8 milliarder kroner i 2021.

- Koronapandemien preget også eksportåret 2021 og ga endringer i alt fra handlemønstre til transport og vareflyt. At det likevel blir eksportrekord både i volum og verdi, skal hele den norske sjømatnæringen ha æren for. Hver eneste dag leveres det produkter som treffer veldig godt på tidsånden. Norsk sjømat har en sterk global posisjon, et godt omdømme og scorer høyt på viktige drivere som bærekraft, smak, tilgjengelighet, sunnhet og helse, sier Renate Larsen.

Eksportverdi av laks hittil i år siste 10 år. Kilde: Norges sjømatråd
Eksportverdi av laks hittil i år siste 10 år. Kilde: Norges sjømatråd

Her er de største artene

Slik var sjømateksporten 2021, fordelt på eksportverdien av de største artene og sammenlignet med året før:

 1. Laks 81,4 milliarder kroner (+16 %)
 2. Torsk 9,8 milliarder kroner (+2 %)
 3. Makrell 5,9 milliarder kroner (+18 %)
 4. Sild 4,2 milliarder kroner (+11 %)
 5. Ørret 4 milliarder kroner (+5 %)
 6. Sei 2,5 milliarder kroner (+7 %)

Styrket norsk krone

- I 2021 opplevde norsk sjømat en betydelig etterspørselsvekst, noe vi ser i form av økte eksportvolum og høyere priser i lokal valuta for en rekke arter og produkter. På den andre siden har den norske kronen styrket seg i 2021 sammenlignet med 2020. Hadde det ikke vært for denne kronestyrkingen, kunne faktisk eksportverdien ha vært over 6 milliarder kroner høyere, sier Renate Larsen.

Kvartalsutviklingen i 2021

Oversikten over eksportutviklingen i 2021 viser at det var i andre halvdel at veksten var størst sammenlignet med året før:

 1. kvartal: 27,8 milliarder kroner (-3 %)
 2. kvartal: 26 milliarder kroner (+5 %)
 3. kvartal: 31 milliarder kroner (+31 %)
 4. kvartal: 36,2 milliarder kroner (+25 %)

Sterkt år for havbruk

Forholdet mellom havbruk og fiskeri har i liten grad endret seg fra 2020. Verdien fra havbruk utgjør 71 prosent, mens volumet utgjør 44 prosent.

 • I 2021 eksporterte Norge 1,4 millioner tonn fisk fra havbruk.
 • Verdien var 85,7 milliarder kroner.
 • Volumet økte med 11 prosent sammenlignet med året før.
 • Verdien økte med 15,1 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med 2020.

Høyeste eksportverdi for laks

Laks var i særklasse den største arten i den norske sjømateksporten i 2021. Det ble et svært sterkt år, med rekord både i volum og verdi.

 • Eksporten var på 1,3 millioner tonn.
 • Verdien var 81,4 milliarder kroner.
 • Volumet økte med 13 prosent sammenlignet med 2020.
 • Verdien økte med 11,3 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med 2020.

- Til tross for at koronapandemien fortsatt setter sitt preg på markedene, fikk vi nok et rekordår for norsk lakseeksport. En gjenåpning av samfunnet, økt sosialisering og åpne restauranter løftet etterspørselen i 2021. Laksen har åpenbart tilpasset seg de nye måtene å kjøpe mat på, som hjemlevering og takeaway, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Populært med ferskpakkede produkter

Fortsatt bidrar et høyt hjemmekonsum til at etterspørselen etter bearbeidede produkter er høyere enn før pandemien inntraff for snart to år siden.

- I 2020 og 2021 har det vært ferskpakkede produkter som har økt mest i detaljhandelen både i Europa og USA. Sammenlignet mot andre proteinkilder som kjøtt og annen sjømat, har laks i denne perioden blitt billigere for konsumentene og mer konkurransedyktig, sier Paul T. Aandahl.

Økt hjemmekonsum i Italia

Vårt største vekstmarked i fjor var Nederland, hvor det videreforedles mye laks for videre eksport. Det nest største vekstmarkedet var Italia.

- Hjemmekonsumet i Italia har økt i takt med utbudet av spennende produkter, og norsk laks får stadig større fokus i dagligvarehandelen, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar L. Wie.

Stor vekst i Frankrike

Den samme tendensen ses også i Frankrike. I 2021 var dette Norges tredje største vekstmarked målt i verdi og er vårt nest største totalmarked for laks.

- I fjor hadde vi en fantastisk utvikling i eksporten til Frankrike, med en økning på 15 prosent i verdi. Selv om restaurantene ble åpnet på sommeren, var det fortsatt et høyt hjemmekonsum. Norsk laks har en styrket posisjon i Frankrike, og det er tydelig at franskmenn ønsker å spise enda mer sunn, smaksrik og bærekraftig norsk laks, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Rekordår for ørret

Ørret er den andre store oppdrettsarten.

 • I 2021 ble det eksportert 73 300 tonn ørret.
 • Verdien var 4 milliarder kroner.
 • Volumet falt med 12 prosent.
 • Verdien økte med 181 millioner kroner, eller 5 prosent, fra 2020.

Ørreteksporten var rekordhøy i verdi i 2021. Forrige eksportrekord var i 2016, med 3,9 milliarder kroner.

- Ørretproduksjonen ble redusert i 2021, noe som ga en reduksjon i eksportert volum. Prisen for fersk hel ørret økte relativt sett mer enn prisen for fersk hel laks i 2021. Mens prisen for fersk hel laks økte med 4 prosent til 58,70 kroner per kilo, økte ørretprisen med 19 prosent til 59,20 kroner per kilo, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Hviterussland var både det største eksportmarkedet og det markedet med størst vekst i 2021. Økningen var på 302 millioner kroner, til 702 millioner kroner.