Fiskedisk i fransk supermarked.

Beste måned for lakseeksport noensinne

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Juli var også den beste måneden for lakseeksport noensinne.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det skriver Norges sjømatråd onsdag.

- Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg siden 2015. Se flere nøkkeltall her!

- Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten. Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

- Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst. Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.

Juli var beste måned for lakseeksporten noensinne

  • Det ble eksportert 96 500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner i juli.
  • Volumet falt med 5 prosent.
  • Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.

Årets julimåned var tidenes beste enkeltmåned for lakseeksporten. Verdien var 10 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni i år. Prisen for fersk hel laks i juli var 84,87 kroner per kilo.

Sesongmessig variasjon for laksen

Fortsatt ser vi høy etterspørsel etter norsk laks, mens eksportvolumet ligger bak fjorårsnivået. Prisen for fersk hel laks i juli var derfor 35 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

- Mønsteret med økt volum og lavere pris på sensommer og høsten har vi sett de senere årene. Eksempelvis var eksportvolumet for fersk hel laks i juli i år 17 prosent høyere enn i juni måned, og prisen var 12 prosent lavere enn i juni i år, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Paul T. Aandahl.

Britiske forbrukere prioriterer sjømat

Storbritannia har hatt størst volumvekst for laks hittil i år, med en økning på 5 400 tonn til totalt 35 500 tonn. Veksten fortsetter i juli, med en økning på 9 prosent, eller 400 tonn, til totalt 5 100 tonn.

Vår sjømatutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, rapporterer fra markedet:

- Selv med økende priser ser vi at britiske forbrukere prioriterer å kjøpe sjømat. Mange briter er opptatt av å spise sunt og det er gledelig å se at forbrukerne holder på dette selv med stigende priser. Volumveksten av laks til Storbritannia kan også ses i sammenheng med noe lavere produksjon av laks fra Skottland.

Rekord for ørreteksporten i juli

  • Det ble eksportert 5 200 tonn ørret til en verdi av 531 millioner kroner i juli.
  • Volumet falt med 16 prosent.
  • Verdien økte med 152 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • USA, Litauen og Armenia var de største markedene for norsk ørret i juli.

- For ørreten ser vi samme mønsteret som for laks. Ørreteksporten i juli var også tidenes høyeste målt i verdi. Litauen, Armenia og Kazakhstan var de største vekstmarkedene for ørret i juli, sier Aandahl.