Eksporterte for mer enn i fjor, men en svak krone og sterk inflasjon gjør tallene mørkere enn de tilsynelatende er.

Norge eksporterte sjømat for 41,4 milliarder kroner i første kvartal

Norge eksporterte sjømat for 41,4 milliarder kroner i første kvartal. Dette er en økning på 7,4 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det melder Norges Sjømatråd på sin hjemmeside.

- Norsk sjømateksport har lagt bak seg et verdimessig historisk sterkt kvartal. En betydelig svakere norsk krone og prisvekst i markedene på arter som laks, torsk, ørret, sei og sild er hovedforklaringen til veksten. Det førte blant annet til at eksportverdien i mars ble tidenes høyeste i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

- Jeg er fornøyd med at sjømat fra Norge forsetter å være populært verden rundt. Norsk sjømat er bærekraftig og et godt matvalg for folk i alle aldre og land, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Matvareinflasjon og svak krone

- Det er mange verdirekorder i første kvartal, blant annet for laks og i hvitfiskkategorien, men når vi ser bak tallene, er det ikke like lystig. En sterk matvareinflasjon og den svake kronen forklarer en god del av verdiveksten, og i tillegg faller eksportvolumet av torsk og laks, noe som bidrar til å løfte prisene, understreker Chramer.

Den svake kronen bidro alene til å løfte eksportverdien med om lag 3 milliarder kroner i første kvartal, mens økte priser i markedene bidro med 6 milliarder kroner. Volumfallet trakk på sin side ned eksportverdien med om lag 1,8 milliarder kroner.

Krevende tider

- Verdenshandelen preges også i 2023 av krig og uro i verdensøkonomien, så vi lever fortsatt i krevende tider. Dette merkes ute i markedene hvor forbrukerne nå for alvor opplever at kjøpekraften svekkes, sier Christian Chramer.

Størst verdivekst til USA

USA hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdien på 1 milliard kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed fortsetter den sterke utviklingen som vi har sett den siste tiden.

Det er særlig laks som løfter eksportverdien til det amerikanske markedet, men også ørret og fryst snøkrabbe har lagt bak seg et godt kvartal.

- Det er positivt at USA er et sterkt vekstmarked for flere arter i første kvartal. For kongekrabbe og snøkrabbe er USA ett av de største markedene dette kvartalet, med vekst både i verdi og volum, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Volumnedgang for laks

Totalt ble det eksportert 693 400 tonn sjømat i første kvartal. Det er en nedgang på 8,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Laks var en av artene med volumfall. Her var nedgangen på seks prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. På kort sikt bidrar dette til å løfte prisene til historisk høye nivåer, sier Christian Chramer.

I første kvartal var det også volumnedgang for viktige hvitfiskarter som torsk og hyse, mens snøkrabbe, sei og makrell opplevde vekst i volumet i første kvartal.

Sterkt kvartal for skrei

Til tross for lavere kvoter, mye dårlig vær og et sent skreiinnsig ble det et verdimessig rekordkvartal for fersk hel skrei. Høy inflasjon og lavere tilførsel bidro til veksten i norske kroner.

- Volumet til vårt viktige skreimarked Spania har likevel økt betydelig i første kvartal, og 2023 kan bli tidenes skreisesong i Spania. I utfordrende økonomiske tider er det ekstra gledelig at etterspørselen etter skrei holder seg så sterkt ute i de viktige europeiske markedene, sier Chramer.

Polen, USA og Danmark var størst i første kvartal

 • Polen, USA og Danmark var de største markedene for norsk sjømateksport i første kvartal.
 • Eksportvolumet til USA endte på 30 000 tonn, noe som er like mye som samme kvartal i fjor.

Historisk høy eksportverdi i mars

Eksportverdien i mars endte på 15,7 milliarder kroner. Det er en økning på 3,2 milliarder kroner, eller 26 prosent, sammenlignet. med samme måned i fjor.

Dette er rekordhøy eksportverdi for norsk sjømat i en enkeltmåned og 561 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober 2022.

Stor vekst for laks til USA

 • Norge eksporterte 263 600 tonn laks til en verdi av 28,8 milliarder kroner i første kvartal
 • Verdien økte med 5,6 milliarder kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor
 • Volumet falt med 6 prosent
 • Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i første kvartal

USA hadde størst verdivekst dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 988 millioner kroner, eller 53 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 19 000 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme kvartal i fjor.

Svekket global tilførsel

- Svekket global tilførsel av laks, etterspørselsvekst og en sterk dollar er forklaringen til den voldsomme veksten til USA, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Fortsatt er det en vridning i laksekonsumet i USA mot økt restaurantkonsum etter koronapandemien, samtidig som hjemmekonsumet holder seg på et høyt nivå.

Vekst for bearbeidede produkter

- Til hjemmekonsum ser vi en dreining mot mer bearbeide produkter, slik som for eksempel ferdigretter. Pokebowl er noe som har hatt sterk vekst de siste årene, sier Aandahl.

I første kvartal var det rekordhøy pris på fersk laksefilet, med 148 kroner per kg. Dette er 23 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i andre kvartal 2022.

Det var også rekordhøy pris på fersk hel laks, med 105 kroner per kg. Dette er 7 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i andre kvartal 2022.

Slik var eksporten av laks i mars

 • Norge eksporterte 93 700 tonn laks til en verdi av 11,3 milliarder kroner i mars
 • Verdien økte med 2,9 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med mars i fjor
 • Volumet falt med 4 prosent

Verdivekst for ørret

 • Norge eksporterte 10 200 tonn ørret til en verdi av 1,1 milliarder kroner i første kvartal
 • Verdien økte med 169 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor
 • Volumet falt med 12 prosent
 • USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i første kvartal

Litauen hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 109 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Eksportvolumet endte på 1.100 tonn.

Historisk høye priser

I første kvartal var det historisk høy pris på fersk ørretfilet, med 143 kroner per kg. Dette er 7 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i fjerde kvartal 2022.

Det var også høy pris på fersk hel ørret, med 108 kroner per kg. Dette er 8 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i andre kvartal 2022.

Slik var eksporten av ørret i mars

 • Norge eksporterte 4 100 tonn ørret til en verdi av 480 millioner kroner i mars
 • Verdien økte med 200 millioner kroner, eller 71 prosent, sammenlignet med mars i fjor
 • Det er en vekst i volum på 27 prosent

Lavere landinger av fersk torsk

 • Norge eksporterte 22 800 tonn fersk torsk til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartal
 • Verdien økte med 97 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor
 • Volumet falt med 12 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i første kvartal

Mye dårlig vær og et sent skreiinnsig har bidratt til at landingene av fersk torsk har falt kraftig fra i fjor, spesielt i årets to første måneder.

I motsatt retning trekker økt eksport av oppdrettstorsk, som gikk opp 81 prosent, til totalt 3 000 tonn, i første kvartal. Dermed utgjorde den 13 prosent av det totale eksportvolumet av fersk torsk.