Valutaeffekt, verdivekst og volumnedgang for sjømateksporten i februar

Sjømateksporten økte i verdi, med rekordlavt volum

Norge eksporterte sjømat for 12,8 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, fra samme måned i fjor, meddeler Norges Sjømatråd.

Christian Chramer sier vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned medlavere eksportvolum.

- Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, drevet av høy prisvekst og en svak norsk krone. Volumet har imidlertid falt seks måneder på rad, og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Kvotekutt og dårlig vær

Totalt eksporterte Norge 207 000 tonn sjømat i forrige måned. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med februar i fjor.

- For enkelte villfiskarter, som for eksempel torsk, har lavere kvoter og dårlig vær bidratt til at landingene har vært betydelig lavere enn i samme periode i fjor. Det har gitt svakere tilførsel av råstoff for landindustrien, og vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februar måned med et lavere eksportvolum av fersk torsk, sier Chramer.

Eksport av norsk sjømat hittil i år fordelt på fiskeri og havbruk.

Lavere slaktevolum for laks

Også for laks var det nedgang i eksportvolumet i februar.

- Det skyldes først og fremst lavere slaktevolum, understreker Christian Chramer.

Volumnedgangen påvirket den totale eksportverdien i februar negativt med om lag 600 millioner kroner, ifølge Sjømatrådets beregninger.

Prisveksten fortsetter

- Når eksportverdien likevel øker i februar, skyldes det blant annet den kraftige prisveksten. Vi lever i en urolig tid der krigen i Ukraina, global råstoffmangel og en rekke økte kostnader fortsetter å presse prisene opp, sier Chramer.

Sterk valutaeffekt

Den norske kronen har svekket seg både mot dollar og euro det siste året. Det bidro også til å løfte eksportprisene målt i norske kroner i februar.

- En svak norsk krone er en viktig driver bak verdiøkningen. Mens eksportverdien målt i norske kroner økte med 14 prosent, økte verdien målt i euro med kun 4 prosent. Målt i amerikanske dollar falt eksportverdien med 1 prosent fra februar i fjor, sier Chramer.

Verdi norsk sjømateksport fordelt på art hittil i år.

Verdifall for norsk laks i Japan

Krigen i Ukraina har blant annet gitt stengte luftrom over Russland og påfølgende økte transportutgifter til Asia.

- Norge opplever en sterk konkurranse i det globale sjømatmarkedet, og kostnadsveksten påvirker varestrømmen. I februar falt for eksempel eksportverdien for norsk laks til Japan med 15 prosent, sier Sjømatrådets administrerende direktør.

USA-markedet størst i februar

USA, Polen og Danmark var de største markedene for norsk sjømateksport i februar.

 • USA hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 440 millioner kroner, eller 56 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Eksportvolumet til USA endte på 10 246 tonn, noe som er 17 prosent høyere enn samme måned i fjor.
 • Hele 10 prosent av eksportverdien av sjømat gikk til USA i februar. Vi må helt tilbake til 1989 for å finne en like høy andel av norsk sjømateksport som har gått til USA i en enkeltmåned.
 • Verdivekst for laks

 • Norge eksporterte 81 645 tonn laks til en verdi av 8,8 milliarder kroner i februar
 • Verdien økte med 1,2 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 8 prosent
 • USA, Polen og Frankrike var de største markedene for laks i februar

USA hadde størst verdivekst i februar, med en økning i eksportverdi på 432 millioner kroner, eller 77 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 6 604 tonn, noe som er 41 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Derfor øker lakseeksporten til USA

- Den fine utviklingen til USA er et resultat av flere forhold. Etterspørselsvekst i kombinasjon med en sterk valuta er de viktigste drivere. I tillegg har det vært en svak utvikling over tid i lakseproduksjonen hos andre leverandørnasjoner, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Eksportverdi laks hittil i år siste 10 år.

Økt etterspørsel til Kina

Kina var det nest største vekstmarked etter USA i februar.

- Kina har lagt koronapandemien bak seg, og det er en sterk etterspørsel etter fersk laks. Det ligger derfor an til en spennende fortsettelse i markedet, sier Norges sjømatråds utsending til Kina, Andreas Thorud.

Reduksjon til Japan

På den negative siden var det eksportverdien til Japan som gikk mest tilbake i februar.

- En sterk økning i fraktkostnadene som følge av et stengt russisk luftrom er en viktig forklaring til det. Det gjelder ikke bare i februar, men de siste 12 månedene, sier Aandahl.

Det er rekordhøy pris på fersk laksefilet med 148 kroner per kg. Dette er 9 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i januar 2023.

Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 102 kroner per kg. Dette er 4 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2022.

Fall i verdi for ørret

 • Norge eksporterte 2 946 tonn ørret til en verdi av 325 millioner kroner i februar
 • Verdien falt med 3 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 26 prosent
 • USA, Thailand og Japan var de største markedene for ørret i februar

Litauen hadde størst verdivekst i februar, med en økning i eksportverdi på 28 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Litauen endte på 300 tonn.

Det er rekordhøy pris på fersk hel ørret med 106 kroner per kg. Dette er 4 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2022.

Verdivekst for torsk

 • Norge eksporterte 7 927 tonn fersk torsk til en verdi av 488 millioner kroner i februar
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med februar i fjor
 • Volumet falt med 21 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i februar

Vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februar måned med et lavere eksportvolum av fersk torsk.

Dårlig være ga lavere landinger

- Dårlig vær har bidratt til at landingene både i januar og februar har vært betydelig lavere enn i 2022, noe som har gitt utslag i lavere eksport. Eksporten av fersk filet falt hele 41 prosent i volum i februar, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum, og det ble eksportert 868 tonn oppdrettstorsk til en verdi av 41,5 millioner kroner i februar. Dette er en økning på 66 prosent i volum og 88 prosent i verdi.

Spania var det største destinasjonslandet for oppdrettstorsk i februar, med et volum på 255 tonn.