Per Sandberg. Foto: Therese Soltveit.

- Verden skriker etter norsk fisk

- Aldri før har vi eksporter for mer og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør at både fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP), i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjømatveksten er drevet av verdiøkning. Etterspørselen og prisene er høye, mens eksportvolumet har gått ned.

- Verden skriker etter norsk fisk. Etterspørselen etter sjømat fra Norge øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Regjeringen legger nå til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Jeg er også opptatt av å få økt verdiskaping på torsk og annen villfisk, sier fiskeriminister Sandberg.

Det er først og fremst laks og ørret som driver verdiøkningen. I 2016 eksporterte Norge en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.

De høye lakseprisene gir også gode tider for torsk. Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på 6 prosent, eller 821 millioner kroner.

Totalt økte verdien av sjømateksporten med 23 prosent, eller 17 milliarder kroner sammenlignet med 2015.